Χρήσιμα Έντυπα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Αποταμίευση

Optimal III – (Κωδ. Κάλυψης 10146, 70048)

470.89 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Σύνταξη Fund Express - (Κωδ. Κάλυψης 70006)

459.88 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Optimal II - (Κωδ. Κάλυψης 70035)

460.13 KB

Easy Plan Σπουδές - (Κωδ. Κάλυψης 10443)

447.74 KB

Easy Plan Σπουδές - Έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18443)

450.64 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

462.77 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

466.34 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

454.01 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

464.92 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου (Κωδ. Κάλυψης 10439)

453.78 KB

Eξασφαλίζω για το εφάπαξ (Κωδ. Κάλυψης 10441)

450.66 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18439)

454.22 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου (Κωδ. Κάλυψης 10440)

453.45 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18440)

451.5 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,70036)

477.31 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,70037)

484.53 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70037)

548.4 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70036)

541.42 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Εφάπαξ) (Κωδ. Κάλυψης 70056)

457.47 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

458.39 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

454.42 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

479.5 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

474.44 KB

Σύνταξη flexi 2 κεφαλών (Κωδ. Κάλυψης 10539)

462.32 KB

Triple link (Κωδ. Κάλυψης 70040)

450.99 KB

Triple Link II - 70044 (Κωδ. Κάλυψης 70044)

457.65 KB

Triple Link III - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70045)

447.48 KB

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Ζωή

Ισόβιος ασφάλιση ζωής ισοβίων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10233)

441.67 KB

Ισόβιος ασφάλιση ζωής περιορισμένων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10232)

440.9 KB

Μικτή Ασφάλιση Ζωής - (Κωδ. Κάλυψης 10332)

445.12 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Κατοικία

MultiHome Ευέλικτο

148.9 KB

Multihome Ολοκληρωμένο

149.95 KB

Sweet Home Smart

156.13 KB

Sweet Home Smart Στεγαστικού

151.35 KB

Sweet Home Smart Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

145.68 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Όχημα

Safe Drive Standard

455.78 KB

Safe Drive Plus

455.78 KB

Safe Drive Plus EF2

455.66 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Plus

453.76 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Standard

446.01 KB

Μοτοσυκλέτα Safe Drive Standard

438.39 KB

Μοτοποδήλατο Safe Drive Standard

438.58 KB

Φορτηγά ΙΧ & Αγροτικά Safe Drive Plus

456.38 KB

Φορτηγά ΙΧ & Αγροτικά Safe Drive Standard

447.35 KB

Αγροτικό Safe Drive Plus

453.46 KB

Αγροτικό Safe Drive Standard

447.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ζωή

Accident Care

220.67 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Υγεία

Premium Νοσοκομειακό Α' - €1500

224.08 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500

224.48 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 100%

224.64 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 100%

224.79 KB

Premium Νοσοκομειακό Α' - 100% Economy

224.97 KB

Premium Νοσοκομειακό Β΄- 100% Economy

225.33 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- €1500 Economy

226.1 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500 Economy

226.29 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - € 750 Economy

226.2 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Affidea

224.39 KB

Premium Διάγνωση Βασικό - Υγεία

222.05 KB

Premium Διάγνωση Ενισχυμένο - Βιοϊατρική

221.1 KB

Extra Hospital Care

220.04 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 6.000 Economy

228.04 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 6.000 Economy

228.5 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 10.000 Economy

228.06 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 10.000 Economy

228.45 KB

Εξασφαλίζω Περίθαλψη για όλους

227.89 KB

Premium Διάγνωση – Προνόμιο για όλους

297.16 KB

Υγεία πάνω απ’ όλα

227.16 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

142.84 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας

135.41 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γραφείων

135.45 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίων/ Εκπαιδευτηρίων

137.13 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εμπορικών Καταστημάτων

136.8 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εστιατορίων/Ζαχαροπλαστείων

136.61 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Προσωπικό Ατύχημα (πακέτα)

126.33 KB

Προσωπικό Ατύχημα (Μη πακέτα)

126.66 KB

Business Care Βασικό +

149.67 KB

Business Care Έξτρα & Ολοκληρωμένο

150.02 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Φωτοβολταικά

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών οικιακής χρήσης

140.15 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.000)

147.65 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.001- 500.000)

141.07 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Περιουσία

Ασφάλιση Εισπράξεων POS (Επιχείρηση)

139.55 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αποκατάστασης)

126.85 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αντικατάστασης)

127.03 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Κατοικία)

133.7 KB

Ααφάλιση Περιουσίας (Επιχείρηση)

133.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Προσωπικά Αντικείμενα

Ασφάλιση Προσωπικών Αντικειμένων

162.22 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Προνόμια Υγείας

Προνόμια Υγείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

1.35 MB

Προνόμια Υγείας Eυρωκλινική για ασφαλισμένα οχήματα

284.4 KB

Ενημερωτικά Εντυπα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

652.14 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Όχημα

Ευρωπαϊκο έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

180.45 KB

Aίτηση Αποζημίωσης

218.33 KB

Δήλωση Ατυχήματος

184.88 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Κατοικία

Αναγγελία Ασφαλιστικής Περίπτωσης

211.5 KB

Αυτοπιστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Νομικού Προσώπου

415.02 KB

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Φυσικού Προσώπου

433.24 KB

Παράρτημα Όρων Έντυπο Αυτοπιστοποίησης

401.87 KB

Έντυπο W-8BEN (Φυσικό Πρόσωπο)

61.09 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN

176.46 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

292.32 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

225.84 KB

Έντυπο W-9

129.05 KB