Χρήσιμα Έντυπα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Αποταμίευση

Optimal III – (Κωδ. Κάλυψης 10146, 70048)

30 Ιανουαρίου 2020
531.34 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Σύνταξη Fund Express - (Κωδ. Κάλυψης 70006)

30 Οκτωβρίου 2019
654.86 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Optimal II - (Κωδ. Κάλυψης 70035)

30 Οκτωβρίου 2019
409.4 KB

Easy Plan Σπουδές - (Κωδ. Κάλυψης 10443)

30 Οκτωβρίου 2019
649.1 KB

Easy Plan Σπουδές - Έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18443)

30 Οκτωβρίου 2019
649.75 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

30 Οκτωβρίου 2019
650.6 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

30 Οκτωβρίου 2019
652.2 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

30 Οκτωβρίου 2019
650.6 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

30 Οκτωβρίου 2019
651.65 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου (Κωδ. Κάλυψης 10439)

31 Δεκεμβρίου 2019
481.89 KB

Eξασφαλίζω για το εφάπαξ (Κωδ. Κάλυψης 10441)

31 Δεκεμβρίου 2019
648.23 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18439)

31 Δεκεμβρίου 2019
480.45 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142 70036)

31 Δεκεμβρίου 2019
653.13 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 2032 10142+70037)

31 Δεκεμβρίου 2019
654.38 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 2032 10142,70037, 12306)

31 Δεκεμβρίου 2019
655.77 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου (Κωδ. Κάλυψης 10440)

30 Δεκεμβρίου 2019
479.62 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18440)

30 Δεκεμβρίου 2019
479.26 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον με απαλλαγή (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70036)

31 Δεκεμβρίου 2019
655.98 KB

Σύνταξη flexi 2 κεφαλών (Κωδ. Κάλυψης 10539)

31 Δεκεμβρίου 2019
649.71 KB

Triple link (Κωδ. Κάλυψης 70040)

31 Δεκεμβρίου 2019
659.36 KB

Triple Link II - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70040)

31 Δεκεμβρίου 2019
293.93 KB

Triple Link III - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70045)

31 Δεκεμβρίου 2019
657.83 KB

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Ζωή

Ισόβιος ασφάλιση ζωής ισοβίων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10233)

30 Οκτωβρίου 2019
646.82 KB

Ισόβιος ασφάλιση ζωής περιορισμένων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10232)

30 Οκτωβρίου 2019
646.07 KB

Μικτή Ασφάλιση Ζωής - (Κωδ. Κάλυψης 10332)

30 Οκτωβρίου 2019
647.71 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Κατοικία

MultiHome Ευέλικτο

30 Οκτωβρίου 2019
165.31 KB

Multihome Ολοκληρωμένο

01 Νοεμβρίου 2019
166.76 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Όχημα

Safe Drive Standard

30 Οκτωβρίου 2019
305.13 KB

Safe Drive Plus

30 Οκτωβρίου 2019
310.76 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Plus

26 Νοεμβρίου 2019
310.38 KB

Μοτοσυκλέτα Safe Drive Standard

26 Νοεμβρίου 2019
295.67 KB

Μοτοποδήλατο Safe Drive Standard

26 Νοεμβρίου 2019
295.83 KB

Αγροτικό Safe Drive Plus

26 Νοεμβρίου 2019
308.63 KB

Αγροτικό Safe Drive Standard

26 Νοεμβρίου 2019
304 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ζωή

Accident Care

30 Οκτωβρίου 2019
312.36 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Υγεία

Premium Νοσοκομειακό Α' - €1500

30 Οκτωβρίου 2019
315.97 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500

30 Οκτωβρίου 2019
316.33 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 100%

30 Οκτωβρίου 2019
315.69 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 100%

30 Οκτωβρίου 2019
315.38 KB

Premium Νοσοκομειακό Α' - 100%

30 Οκτωβρίου 2019
315.28 KB

Premium Νοσοκομειακό Β΄- 100%

30 Οκτωβρίου 2019
315.38 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- €1500 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
318.26 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
318.37 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' €1000 - Economy

30 Οκτωβρίου 2019
314.49 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - € 750 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
318.81 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' €500 - Economy

30 Οκτωβρίου 2019
317.12 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Υγεία

314.24 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Affidea

30 Οκτωβρίου 2019
220.74 KB

Premium Διάγνωση Βασικό - Υγεία

30 Οκτωβρίου 2019
313.19 KB

Premium Διάγνωση Ενισχυμένο - Βιοϊατρική

30 Οκτωβρίου 2019
310.38 KB

Extra Hospital Care

30 Οκτωβρίου 2019
307.75 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

30 Οκτωβρίου 2019
123.75 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας

30 Οκτωβρίου 2019
119.65 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Προσωπικό Ατύχημα

30 Οκτωβρίου 2019
111.38 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Προνόμια Υγείας

Προνόμια Υγείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

30 Οκτωβρίου 2019
4.39 MB

Προνόμια Υγείας Eυρωκλινική για ασφαλισμένα οχήματα

30 Οκτωβρίου 2019
303.07 KB

Ενημερωτικά Εντυπα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

30 Οκτωβρίου 2019
713.69 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Όχημα

Ευρωπαϊκο έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

30 Οκτωβρίου 2019
180.45 KB

Aίτηση Αποζημίωσης

30 Οκτωβρίου 2019
295.26 KB

Δήλωση Ατυχήματος

30 Οκτωβρίου 2019
186.98 KB

Ενημερωτικά Εντυπα Αυτοπίστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας - Αποταμίευση / Ζωή

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Νομικού Προσώπου

30 Οκτωβρίου 2019
574.74 KB

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Φυσικού Προσώπου

30 Οκτωβρίου 2019
635.53 KB

Έντυπο W-8BEN (Φυσικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
61.09 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN

30 Οκτωβρίου 2019
176.46 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
292.32 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
225.84 KB

Παράρτημα Όρων Έντυπο Αυτοπιστοποίησης

30 Οκτωβρίου 2019
270.29 KB

Έντυπο W-9

30 Οκτωβρίου 2019
129.05 KB