Χρήσιμα Έντυπα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα επενδυτικά/αποταμιευτικά προγράμματα της Eurolife FFH ΑΕΑΖ κατατάσσονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») καθότι, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν σημαντικές, μη χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση και διατήρηση των επενδύσεων. Τα προγράμματα δεν προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του SFDR, ενώ οι δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες βιωσιμότητας δεν προσμετρώνται, καθώς τα σχετικά δεδομένα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στην αγορά σε επαρκή βαθμό και στην απαιτούμενη ποιότητα.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Αποταμίευση/Επένδυση

Optimal III – (Κωδ. Κάλυψης 10146, 70048)

203.48 KB

Optimal IV (Κωδ. Κάλυψης 10153, 70078)

225.91 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 70056)

202.7 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

212.56 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

236.97 KB

Eξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία (Κωδ. Κάλυψης 10149, 70062)

203.94 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037

202.38 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037_wop

200.27 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2037_sp

196.02 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042

202.07 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042_wop

203.1 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2042_sp

200.2 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047

199.53 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047_wop

200.81 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον II - Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047_sp

195.52 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Αναπτυξιακή Επενδυτική Στρατηγική

202.8 KB

My Investment Plan- Εκτακτη καταβολή - Δυναμική Επενδυτική Στρατηγική

202.1 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Ισορροπημένη Επενδυτική Στρατηγική

199.91 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Μετριοπαθής Επενδυτική Στρατηγική

203.72 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Συντηρητική Επενδυτική Στρατηγική

202.48 KB

My Investment Plan - Εκτακτη Καταβολή - Αποφασιστική Greek Equities Επενδυτική Στρατηγική

203.4 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Αναπτυξιακή Επενδυτική Στρατηγική

232.84 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Δυναμική Επενδυτική Στρατηγική

204.51 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Μετριοπαθής Επενδυτική Στρατηγική

212.67 KB

My Investment Plan - Τακτικές καταβολές - Ισορροπημένη Επενδυτική Στρατηγική

202.27 KB

My Investment Plan - Τακτικές καταβολές - Συντηρητική Επενδυτική Στρατηγική

204.77 KB

My Investment Plan - Τακτικές Καταβολές - Αποφασιστική Greek Equities Επενδυτική Στρατηγική

207.19 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ζωή

Accident Care

220.67 KB

Ισόβιος Ασφάλιση Ζωής Περιορισμένων Καταβολών Ασφαλίστρου (Κωδ. Καλύψεων 10232)

213.24 KB

Ισόβιος Aσφάλιση Zωής Iσοβίων Kαταβολών Aσφαλίστρου (Κωδ. Καλύψεων 10233)

232.5 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Υγεία

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 1500€ Economy

137.02 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 1500€ Economy

137.15 KB

Premium Νοσοκομειακό Α' - 100% Economy

135.46 KB

Premium Νοσοκομειακό Β΄- 100% Economy

135.87 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 750€ Economy

137.12 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 750€ Plus Economy

137.54 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 6.000€ Economy

474.35 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 6.000€ Economy

474.65 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 10.000€ Economy

474.01 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 10.000€ Economy

474.39 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Affidea

224.39 KB

Premium Διάγνωση Βασικό - Υγεία

222.05 KB

Premium Διάγνωση Ενισχυμένο - Βιοϊατρική

221.1 KB

Premium Διάγνωση – Προνόμιο για όλους

297.16 KB

Extra Hospital Care

466.51 KB

My Medical Protection

475.6 KB

Εξασφαλίζω Περίθαλψη για όλους

227.89 KB

Υγεία πάνω απ’ όλα

227.16 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Κατοικία

My Home First Ευέλικτο

768.38 KB

My Home First Ολοκληρωμένο

528.1 KB

Sweet Home Content Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

468.31 KB

My Sweet Home Protection

585.54 KB

My Sweet Home Protection Στεγαστικό

532.44 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Όχημα

Επιβατικό ΙΧ Safe Drive Standard

483.25 KB

Επιβατικό ΙΧ Safe Drive Plus

492.36 KB

Safe Drive Plus EF2

491.3 KB

Φορτηγό ΙΧ Safe Drive Standard

482.39 KB

Φορτηγό ΙΧ Safe Drive Plus

488.31 KB

Αγροτικό Safe Drive Standard

482.07 KB

Αγροτικό Safe Drive Plus

488.41 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Standard

481.96 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Plus

490.27 KB

Μοτοσυκλέτα Safe Drive Standard

475.5 KB

Μοτοποδήλατο Safe Drive Standard

474.37 KB

Ρυμουλκούμενο Safe Drive Standard

483.25 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

142.84 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας

135.41 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γραφείων

135.45 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίων/ Εκπαιδευτηρίων

137.13 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εμπορικών Καταστημάτων

136.8 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εστιατορίων/Ζαχαροπλαστείων

136.61 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Γραφεία

Όροι Ασφάλισης Περιουσίας Επιχείρησης (My Business First)

4.33 MB

Ασφάλιση Διαδικτύου (My Business Cyber Protection)

524.68 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Προσωπικό Ατύχημα (πακέτα)

126.33 KB

Προσωπικό Ατύχημα (Μη πακέτα)

126.66 KB

Business Care Βασικό +

149.67 KB

Business Care Έξτρα & Ολοκληρωμένο

150.02 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Φωτοβολταικά

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών οικιακής χρήσης

140.15 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.000)

147.65 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.001- 500.000)

141.07 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Περιουσία

Ασφάλιση Εισπράξεων POS (Επιχείρηση)

139.55 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αποκατάστασης)

126.85 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αντικατάστασης)

127.03 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Κατοικία)

133.7 KB

Ααφάλιση Περιουσίας (Επιχείρηση)

133.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Προσωπικά Αντικείμενα

Ασφάλιση Προσωπικών Αντικειμένων (Safe Pocket)

162.22 KB

Προσωπική Ασφάλιση Διαδικτύου (My Cyber Protection)

521.6 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ασφάλιση Κατοικιδίου

Ασφάλιση Κατοικιδίου (My Happy Pet - Standard)

692.04 KB

Ασφάλιση Κατοικιδίου (My Happy Pet - Plus)

527.13 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Προνόμια Υγείας

Προνόμια Υγείας (ατομικά προγράμματα)

2.74 MB

Προνόμια Υγείας (ομαδικά προγράμματα)

2.67 MB

Προνόμια Υγείας (ασφαλιστικά επενδυτικά εφάπαξ καταβολής)

971.33 KB

Προνόμια Υγείας Eυρωκλινική για ασφαλισμένα οχήματα

284.4 KB

Προνόμια Υγείας (My Medical Protection & Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους)

1.6 MB

Ενημερωτικά Εντυπα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

711.52 KB

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (My Medical Protection & Εξασφαλίζω περίθαλψη για όλους)

795.89 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Ασφάλιση Κατοικιδίου

My Happy Pet – Συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές

1.31 MB

My Happy Pet – Προνόμια Ασφάλισης

2.16 MB

Ενημερωτικό Έντυπο για το test Covid-19

Έντυπο για την εξέταση Covid19

987.77 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Όχημα

Ευρωπαϊκο έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

180.45 KB

Aίτηση Αποζημίωσης

218.33 KB

Δήλωση Ατυχήματος

332.81 KB

Χρήσιμα Έντυπα - Κατοικία

Αναγγελία Ασφαλιστικής Περίπτωσης

246.51 KB

Οδηγοί Ασφάλισης

Οδηγός Ασφάλισης Οχήματος

2.31 MB

Οδηγός Ασφάλισης Περιεχομένου (Sweet Home Content)

789.27 KB

Οδηγός Ασφάλισης Κατοικίας

1.05 MB

Οδηγός Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

359.64 KB

Όροι Ασφάλισης Περιουσίας Επιχείρησης (My Business First)

4.33 MB

Αυτοπιστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Νομικού Προσώπου

370.3 KB

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Φυσικού Προσώπου

392.26 KB

Παράρτημα Όρων Έντυπο Αυτοπιστοποίησης

649.04 KB

Έντυπο W-9

129.05 KB

Έντυπο W-8BEN (Φυσικό Πρόσωπο)

61.09 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN

176.46 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

292.32 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN-E

235.7 KB