Χρήσιμα Έντυπα

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Αποταμίευση

Optimal III – (Κωδ. Κάλυψης 10146, 70048)

470.89 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Σύνταξη Fund Express - (Κωδ. Κάλυψης 70006)

30 Οκτωβρίου 2019
459.88 KB

Λογαριασμός Επένδυσης Optimal II - (Κωδ. Κάλυψης 70035)

30 Οκτωβρίου 2019
460.13 KB

Easy Plan Σπουδές - (Κωδ. Κάλυψης 10443)

30 Οκτωβρίου 2019
447.74 KB

Easy Plan Σπουδές - Έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18443)

30 Οκτωβρίου 2019
450.64 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

30 Οκτωβρίου 2019
462.77 KB

Easy Plan Σύνταξη (Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 10541)

30 Οκτωβρίου 2019
466.34 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Α) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

30 Οκτωβρίου 2019
454.01 KB

Easy Plan Σύνταξη (έκτακτη εφάπαξ καταβολή -Επιλογή Β) - (Κωδ. Κάλυψης 18541)

30 Οκτωβρίου 2019
464.92 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου (Κωδ. Κάλυψης 10439)

31 Δεκεμβρίου 2019
453.78 KB

Eξασφαλίζω για το εφάπαξ (Κωδ. Κάλυψης 10441)

31 Δεκεμβρίου 2019
450.66 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18439)

31 Δεκεμβρίου 2019
454.22 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142 70036)

31 Δεκεμβρίου 2019
461.48 KB

Εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142+70037)

31 Δεκεμβρίου 2019
466.11 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,70037, 12306)

31 Δεκεμβρίου 2019
480 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου (Κωδ. Κάλυψης 10440)

30 Δεκεμβρίου 2019
453.45 KB

Eξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου έκτακτη καταβολή (Κωδ. Κάλυψης 18440)

30 Δεκεμβρίου 2019
451.5 KB

Eξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον (Κωδ. Κάλυψης 10142,12306,70036)

31 Δεκεμβρίου 2019
483.43 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Εφάπαξ) (Κωδ. Κάλυψης 70056)

09 Ιουνίου 2020
457.47 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

09 Ιουνίου 2020
458.39 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 70056)

09 Ιουνίου 2020
454.42 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

09 Ιουνίου 2020
479.5 KB

Eξασφαλίζω συστηματική επένδυση (Αναπ.) (Κωδ. Κάλυψης 10147, 12307, 70056)

09 Ιουνίου 2020
474.44 KB

Σύνταξη flexi 2 κεφαλών (Κωδ. Κάλυψης 10539)

31 Δεκεμβρίου 2019
462.32 KB

Triple link (Κωδ. Κάλυψης 70040)

31 Δεκεμβρίου 2019
450.99 KB

Triple Link II - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70040)

31 Δεκεμβρίου 2019
457.65 KB

Triple Link III - 70045(Κωδ. Κάλυψης 70045)

31 Δεκεμβρίου 2019
447.48 KB

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Ζωή

Ισόβιος ασφάλιση ζωής ισοβίων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10233)

30 Οκτωβρίου 2019
441.67 KB

Ισόβιος ασφάλιση ζωής περιορισμένων καταβολών ασφαλίστρου - (Κωδ. Κάλυψης 10232)

30 Οκτωβρίου 2019
440.9 KB

Μικτή Ασφάλιση Ζωής - (Κωδ. Κάλυψης 10332)

30 Οκτωβρίου 2019
445.12 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Κατοικία

MultiHome Ευέλικτο

30 Οκτωβρίου 2019
148.9 KB

Multihome Ολοκληρωμένο

01 Νοεμβρίου 2019
149.95 KB

Sweet Home Smart

18 Μαΐου 2020
156.13 KB

Sweet Home Smart Στεγαστικού

18 Μαΐου 2020
151.35 KB

Sweet Home Smart Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

18 Μαΐου 2020
145.68 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Όχημα

Safe Drive Standard

30 Οκτωβρίου 2019
455.78 KB

Safe Drive Plus

30 Οκτωβρίου 2019
455.78 KB

Safe Drive Plus EF2

18 Μαΐου 2020
455.66 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Plus

26 Νοεμβρίου 2019
453.76 KB

Τροχόσπιτο Safe Drive Standard

18 Μαΐου 2020
446.01 KB

Μοτοσυκλέτα Safe Drive Standard

26 Νοεμβρίου 2019
438.39 KB

Μοτοποδήλατο Safe Drive Standard

26 Νοεμβρίου 2019
438.58 KB

Φορτηγά ΙΧ & Αγροτικά Safe Drive Plus

18 Μαΐου 2020
456.38 KB

Φορτηγά ΙΧ & Αγροτικά Safe Drive Standard

18 Μαΐου 2020
447.35 KB

Αγροτικό Safe Drive Plus

18 Μαΐου 2020
453.46 KB

Αγροτικό Safe Drive Standard

18 Μαΐου 2020
447.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Ζωή

Accident Care

30 Οκτωβρίου 2019
220.67 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Υγεία

Premium Νοσοκομειακό Α' - €1500

30 Οκτωβρίου 2019
224.08 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500

30 Οκτωβρίου 2019
224.48 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- 100%

30 Οκτωβρίου 2019
224.64 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - 100%

30 Οκτωβρίου 2019
224.79 KB

Premium Νοσοκομειακό Α' - 100% Economy

30 Οκτωβρίου 2019
224.97 KB

Premium Νοσοκομειακό Β΄- 100% Economy

30 Οκτωβρίου 2019
225.33 KB

Premium Νοσοκομειακό Α΄- €1500 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
226.1 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - €1500 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
226.29 KB

Premium Νοσοκομειακό Β' - € 750 Economy

30 Οκτωβρίου 2019
226.2 KB

Premium Διάγνωση Ολοκληρωμένο - Affidea

30 Οκτωβρίου 2019
224.39 KB

Premium Διάγνωση Βασικό - Υγεία

30 Οκτωβρίου 2019
222.05 KB

Premium Διάγνωση Ενισχυμένο - Βιοϊατρική

30 Οκτωβρίου 2019
221.1 KB

Extra Hospital Care

30 Οκτωβρίου 2019
220.04 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 6.000 Economy

18 Μαΐου 2020
228.04 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 6.000 Economy

18 Μαΐου 2020
228.5 KB

Premium Νοσοκομειακό A΄- 10.000 Economy

18 Μαΐου 2020
228.06 KB

Premium Νοσοκομειακό B΄- 10.000 Economy

18 Μαΐου 2020
228.45 KB

Εξασφαλίζω Περίθαλψη για όλους

18 Μαΐου 2020
227.89 KB

Premium Διάγνωση – Προνόμιο για όλους

18 Μαΐου 2020
297.16 KB

Υγεία πάνω απ’ όλα

18 Μαΐου 2020
227.16 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη

30 Οκτωβρίου 2019
142.84 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας

30 Οκτωβρίου 2019
135.41 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γραφείων

18 Μαΐου 2020
135.45 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίων/ Εκπαιδευτηρίων

18 Μαΐου 2020
137.13 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εμπορικών Καταστημάτων

18 Μαΐου 2020
136.8 KB

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εστιατορίων/Ζαχαροπλαστείων

18 Μαΐου 2020
136.61 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

Προσωπικό Ατύχημα (πακέτα)

30 Οκτωβρίου 2019
126.33 KB

Προσωπικό Ατύχημα (Μη πακέτα)

14 Μαΐου 2020
126.66 KB

Business Care Βασικό +

03 Δεκεμβρίου 2019
149.67 KB

Business Care Έξτρα & Ολοκληρωμένο

03 Δεκεμβρίου 2019
150.02 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Φωτοβολταικά

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών οικιακής χρήσης

18 Μαΐου 2020
140.15 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.000)

18 Μαΐου 2020
147.65 KB

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών επαγγελματικής χρήσης (μέχρι 100.001- 500.000)

18 Μαΐου 2020
141.07 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Περιουσία

Ασφάλιση Εισπράξεων POS (Επιχείρηση)

18 Μαΐου 2020
139.55 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αποκατάστασης)

18 Μαΐου 2020
126.85 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Ασφάλιση Κτιρίου σε αξία Αντικατάστασης)

18 Μαΐου 2020
127.03 KB

Ασφάλιση Περιουσίας (Κατοικία)

18 Μαΐου 2020
133.7 KB

Ααφάλιση Περιουσίας (Επιχείρηση)

18 Μαΐου 2020
133.35 KB

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων - Προσωπικά Αντικείμενα

Ασφάλιση Προσωπικών Αντικειμένων

18 Μαΐου 2020
162.22 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Προνόμια Υγείας

Προνόμια Υγείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

30 Οκτωβρίου 2019
1.18 MB

Προνόμια Υγείας Eυρωκλινική για ασφαλισμένα οχήματα

30 Οκτωβρίου 2019
284.4 KB

Ενημερωτικά Εντυπα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

30 Οκτωβρίου 2019
652.14 KB

Ενημερωτικά Έντυπα - Όχημα

Ευρωπαϊκο έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

30 Οκτωβρίου 2019
180.45 KB

Aίτηση Αποζημίωσης

30 Οκτωβρίου 2019
218.33 KB

Δήλωση Ατυχήματος

30 Οκτωβρίου 2019
281.3 KB

Αυτοπιστοποίηση Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Νομικού Προσώπου

30 Οκτωβρίου 2019
415.02 KB

Έντυπο Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας Φυσικού Προσώπου

30 Οκτωβρίου 2019
433.24 KB

Παράρτημα Όρων Έντυπο Αυτοπιστοποίησης

30 Οκτωβρίου 2019
401.87 KB

Έντυπο W-8BEN (Φυσικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
61.09 KB

Οδηγίες συμπλήρωσης W-8BEN

30 Οκτωβρίου 2019
176.46 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
292.32 KB

Έντυπο W-8BEN-E (Νομικό Πρόσωπο)

30 Οκτωβρίου 2019
225.84 KB

Έντυπο W-9

30 Οκτωβρίου 2019
129.05 KB