Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH

Είμαστε ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με περίπου 11% * μερίδιο της συνολικής αγοράς ασφαλειών ζωής και γενικών για το 2019


Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας το 2000, ως μονάδα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Eurobank. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Fairfax Financial Holdings Limited, ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλειών, μας εμπιστεύτηκε, και από τον Αύγουστο του 2016 ελέγχει από κοινού με την OMERS Administration Corporation, το 80% του Ομίλου.  


Οι ελληνικές θυγατρικές μας δραστηριοποιούνται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 500.000 πελάτες.*Ως σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς με βάση την ετήσια δημοσίευση παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ορίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων μόνο των μελών της ΕΑΕΕ.

Ο Όμιλος με μια ματιά

Η ταυτότητα, η δραστηριότητα και το μερίδιο αγοράς του Ομίλου.

Δομή του Ομίλου

Η εταιρική δομή, οι κλάδοι και οι χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Τα Διοικητικά Συμβούλιά και οι επιτροπές της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου

Οικονομικά Στοιχεία

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, καταστάσεις και Εκθέσεις Ομίλου Eurolife FFH.

ΔΕΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Aλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου της «Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών»

22 Μαΐου 2020
108.04 KB

Ενημέρωση Διασύνδεσης Αρχείων

119.27 KB

Επίτευξη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

268.41 KB