Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH

Είμαστε ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με περίπου 13%* μερίδιο της συνολικής αγοράς ασφαλειών ζωής και γενικών για το 2021

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας το 2000, ως μονάδα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Eurobank. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, μας εμπιστεύτηκε ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλειών. Από τον Ιούλιο του 2021, η Fairfax Financial Holdings Limited ελέγχει εξ ολοκλήρου το 80% του Ομίλου.

Οι ελληνικές θυγατρικές μας δραστηριοποιούνται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 500.000 πελάτες.

 

*Εκτίμηση βάσει εσωτερικής άσκησης.

Ο Όμιλος με μια ματιά

Η ταυτότητα, η δραστηριότητα και το μερίδιο αγοράς του Ομίλου.

Δομή του Ομίλου

Η εταιρική δομή, οι κλάδοι και οι χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Τα Διοικητικά Συμβούλιά και οι επιτροπές της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου

Οικονομικά Στοιχεία

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, καταστάσεις και Εκθέσεις Ομίλου Eurolife FFH.

ΔΕΙΤΕ

Ανακοινώσεις

Aλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου της «Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών»

22 Μαΐου 2020
108.04 KB

Ενημέρωση Διασύνδεσης Αρχείων

119.27 KB

Επίτευξη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

268.41 KB