Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής

Εξασφαλίστε την οικονομική προστασία των αγαπημένων σας προσώπων.

Φροντίστε εκείνους που σας έχουν ανάγκη

Η προστασία των αγαπημένων σας προσώπων από οικονομική επιβάρυνση αποτελεί μια κίνηση αγάπης.

Προστασία αγαπημένων

Προστασία αγαπημένων

Οικονομική βοήθεια στους αγαπημένους σας, σε περίπτωση απώλειας ζωή
Ευελιξία διάρκειας

Ευελιξία διάρκειας

Διάρκεια ασφάλισης σύμφωνα με τις ανάγκες και την ηλικία σας
Επιλογή προστασίας

Επιλογή προστασίας

Επιλογή προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες σας

Επιπλέον Προαιρετικές Καλύψεις

 • Οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας καθορισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Καταβολή του κεφαλαίου σε περίπτωση που ασθένεια ή ατύχημα σας προκαλέσει:
   • Ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης και των δύο ματιών
   • Ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών
   • Ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια και των δύο ποδιών
   • Ανεπανόρθωτη λειτουργική απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού
  • Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια ισχύος της κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σας, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη.
   Η ασφάλιση λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας ή σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
 • Οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας καθορισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα.
  • Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας καταβάλλεται κεφάλαιο, σύμφωνα με το ύψος της παροχής που έχετε επιλέξει.
  • Σε περίπτωση μόνιμης και μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό του κεφαλαίου βάσει του ποσοστού ανικανότητας που έχετε υποστεί.
  • Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια ισχύος της κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σας, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη.
   Η ασφάλιση λήγει στο 70ο έτος της ηλικίας σας ή σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα
 • Οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταβάλλοντας καθορισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.
  • Καταβολή κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας από ατύχημα.
  • Διπλασιασμός του κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής, όπου ο ασφαλισμένος ήταν:
   • πεζός, θύμα τροχαίου ατυχήματος
   • οδηγός ή συνεπιβάτης σε επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης
   • επιβάτης σε δημόσιο μεταφορικό μέσο, αλλά όχι οδηγός ή συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα
  • Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια ισχύος της κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σας, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη.
   Η ασφάλιση λήγει στο 70ο έτος της ηλικίας σας ή σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
 • Οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση που για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορείτε να ασκήσετε το επάγγελμά σας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
  • Το ποσό αποζημίωσης καταβάλλεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ανικανότητας και μέχρι 2 χρόνια.
  • Εφαρμόζεται περίοδος αναμονής 15 ή 30 ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.
  • Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια ισχύος της κάλυψης ανάλογα με τις ανάγκες σας, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη.
   Η ασφάλιση λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου ή όταν ο Ασφαλισμένος καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία
 • Εξασφάλιση της συνέχειας του προγράμματός σας στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του αντισυμβαλλομένου (που έχει αναλάβει να πληρώνει τα ασφάλιστρα) για εργασία.
  • Στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του αντισυμβαλλομένου, η εταιρεία σας απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας την ισχύ της κάλυψής σας.
   Η συγκεκριμένη κάλυψη συνδυάζεται είτε με αποταμιευτικό πρόγραμμα είτε με κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής.
 • Εξασφάλιση της συνέχειας του προγράμματός σας σε περίπτωση απώλειας ζωής του αντισυμβαλλομένου (που έχει αναλάβει να πληρώνει τα ασφάλιστρα)
  • Στην περίπτωση απώλειας ζωής του αντισυμβαλλομένου, η εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας την ισχύ της κάλυψής σας.
   Η συγκεκριμένη κάλυψη συνδυάζεται είτε με αποταμιευτικό πρόγραμμα είτε με κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής.
 • Καταβολή κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής του Αντισυμβαλλόμενου ή σε περίπτωση που καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία.
  • Η συγκεκριμένη κάλυψη συνδυάζεται με καλύψεις υγείας ετήσιας διάρκειας.
 • Καταβολή κεφαλαίου σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για εργασία.
  • Η συγκεκριμένη κάλυψη συνδυάζεται με καλύψεις υγείας ετήσιας διάρκειας.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης ζωής

Τι καλύπτουμε

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτουμε:

 • Καταβολή κεφαλαίου
   Καταβάλλουμε καθορισμένο κεφάλαιο στα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως δικαιούχοι σε περίπτωση απώλειας ζωής.

 • Επιπλέον όφελος
  Παρέχουμε το δικαίωμα συμμετοχής στην τυχόν απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας, σε περίπτωση αποδόσεων υψηλότερων του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου (ισχύει σε συγκεκριμένα προγράμματα).

 • Δυνατότητα εξαγοράς
  Παρέχουμε τη δυνατότητα εξαγοράς του συμβολαίου σας πριν τη λήξη του προγράμματος (ισχύει σε συγκεκριμένα προγράμματα).

Τι δεν καλύπτουμε

Υπάρχουν περιστατικά και συνθήκες που δεν μπορούν να καλυφθούν, όπως:

 • Γεγονότα που θα συμβούν μετά τη λήξη του συμβολαίου ή αν δεν έχετε εξοφλήσει τα ασφάλιστρα
  Δεν καλύπτουμε γεγονότα που θα συμβούν μετά τη λήξη της ορισμένης διάρκειας ισχύος του συμβολαίου σας, ή σε περίπτωση που δεν έχετε εξοφλήσει τα ασφάλιστρα.

 • Αυτοχειρία
  Δεν καλύπτουμε αυτοχειρία τα 2 πρώτα έτη ισχύος του προγράμματος.

 • Συμμετοχή σε τέλεση κακουργήματος
  Δεν παρέχουμε κάλυψη εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τη συμμετοχή σας σε κακούργημα ή σε απόπειρα τέλεσης κακουργήματος.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσάς και στην οικογένειά σας.

demo1

Πρόγραμμα My Family First Προστασία Οικογένειας

Η οικογένειά σας είναι προστατευμένη με εφάπαξ καταβολή καθορισμένου κεφαλαίου ή με μηνιαία καταβολή ποσού 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Εξασφαλίστε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας ζωής από ατύχημα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξία έχει να μαθαίνουμε περισσότερα καθημερινά

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας
Προκλήσεις στις μονογονεϊκές οικογένειες την εποχή της πανδημίας
Ζωή

Προκλήσεις στις μονογονεϊκές οικογένειες την εποχή της πανδημίας

Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας αυξάνονται οι οικογένειες που έχουν μόνο έναν γονέα. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν αυτοί οι γονείς και πώς μπορούν να προστατεύσουν την οικογένειά τους από τα απρόοπτα με τον καλύτερο τρόπο;
Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Προστάτεψε τη δική σου με το πρόγραμμα My Family First
Ζωή

Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Προστάτεψε τη δική σου με το πρόγραμμα My Family First

Για εσένα, η οικογένειά σου είναι ό,τι πολυτιμότερο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας στις 15 Μαΐου, δες πώς μπορείς να την προστατέψεις με το πρόγραμμα My Family First. Δεν χρειάζεται κόπο, απλά καλό προγραμματισμό.
Ασφάλιση Ζωής: Ποιο Είδος Ταιριάζει Στις Δικές Σου Ανάγκες;
Ζωή

Ασφάλιση Ζωής: Ποιο Είδος Ταιριάζει Στις Δικές Σου Ανάγκες;

Έχεις αναλογιστεί ποιο είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός ανθρώπου; Οι περισσότεροι θεωρούμε ότι μεγάλη αξία έχουν τα ακίνητα, οι επενδύσεις ή οι αποταμιεύσεις. Όμως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο τελικά είναι το εισόδημα, καθώς αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα παραπάνω.

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πιστωτικών καρτών Eurobank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στην ενότητα που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις συμπληρωματικές κατηγορίες που χρειάζεστε.

Γιατί Eurolife FFH

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Αξιόπιστοι και καινοτόμοι

Η Eurolife FFH κατέχει ηγετική σχέση στο κλάδο ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα κατέχοντας μερίδιο αγοράς που φτάνει το 19% για το 2019.

Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη

Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες και εργαζόμαστε με ευελιξία, διαθέτοντας μεγάλο εύρος επιλογών.

Απλοποιούμε τις καταστάσεις

Είμαστε ξεκάθαροι στο ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε. Προσεγγίζουμε την ασφάλιση με απλότητα και φροντίζουμε η εμπειρία σας μαζί μας να είναι εύκολη, άμεση και κατανοητή.