Διαδικασίες αποζημίωσης

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για αποζημίωση για την υγεία, το όχημα και το σπίτι σας.

Διαδικασία Αποζημίωσης Κατοικίας

 • Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο σπίτι σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


  α) Μέσω της υπηρεσίας  επισκευής ζημιών Repair, που λειτουργεί όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, στο τηλέφωνο (+30) 210 6504035 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο). 

  β) Μέσω επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας:

   

  • Τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 210 9303800 (επιλογή 4).

  • Στο email nonlife-claims@eurolife.gr 


  γ) Μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου.

   

  Μιλώντας με τον συνεργάτη μας,

  • Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε βοήθεια για ζημιά που καλύπτει (ή όχι) το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

  • Περιγράψτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί για να σας δώσουμε οδηγίες και επιλογές για ό,τι μπορεί να χρειάζεστε εξαιτίας της ζημιάς.

 • Όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται από πραγματογνώμονα που ορίζεται από εμάς. 

  Σε αυτή την περίπτωση, ο πραγματογνώμονας είναι υπεύθυνος να συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Η προσκόμιση των εγγράφων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκτίμησης.


 • Αφού παραλάβουμε τα έγγραφα, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

  Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα

 • Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου το ποσό, η εταιρεία καταθέτει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό.


  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

   

  • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν ποσό.

  • Nα γνωστοποιήσετε μέσω email στο nonlife-claims@eurolife.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση

  • Να υπογράψετε και αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω email) την εξοφλητική απόδειξη που θα σας σταλεί.


  Με την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάθεσης ποσού πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών.


  Η διαδικασία που ακολουθούμε για αποζημιώσεις κλάδων Μεταφορών, Αστικής Ευθύνης, Προσωπικού Ατυχήματος και Χρηματικών Απωλειών χρήζουν εξειδικευμένης διαχείρισης.

   

  Έτσι, για οποιαδήποτε απορία που αφορά σε αποζημίωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο nonlife-claims@eurolife.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό συμβολαίου και, εφόσον τον γνωρίζετε, αριθμό φακέλου ζημιάς.

Φροντίδα Κατοικίας

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ