Διαδικασίες αποζημίωσης

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για αποζημίωση για την υγεία, το όχημα και το σπίτι σας.

Διαδικασία Άμεσης Αποζημίωσης Κατοικίας για ζημιές έως €10.000

 • Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο σπίτι σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

   

  • Τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 210 9303800, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 - 17:00)

  • Μέσω της νέας υπηρεσίας E-Claims του Eurolife Connect

  • Αποστέλλοντας την αναγγελία σας στο email nonlife-claims@eurolife.gr 


  Για αναγγελίες οι οποίες έχουν ληφθεί μέχρι τις 14:30 της εργάσιμης ημέρας, το άνοιγμα του φακέλου θα γίνεται αυθημερόν και μέσα σε 1 ώρα από την παραλαβή της αναγγελίας.

   

  Για τις υπόλοιπες αναγγελίες (μετά τις 14:30) η δημιουργία του φακέλου θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

 • Με την λήψη της αναγγελίας και της καταχώρησης της ζημιάς, διακανονιστής από την Διεύθυνση Αποζημιώσεων επικοινωνεί αυθημερόν μαζί σας και σας ενημερώνει για το εάν η ζημιά καλύπτεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης της ζημιάς στην άμεση διαδικασία αποζημίωσης, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν και παράλληλα παρέχει οδηγίες και συμβουλές για τη σωστή διαχείριση των συνεπειών της ζημιάς.

    

  • Όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται από πραγματογνώμονα που ορίζεται από εμάς. Η αυτοψία γίνεται άμεσα κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Ο πραγματογνώμονας είναι υπεύθυνος να συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσει σε πρόταση αποζημίωσης.  
  • Εφόσον ο αποδεχτείτε την πρόταση αποζημίωσης, την επόμενη εργάσιμη ημέρα της συμφωνίας, ο πραγματογνώμονας αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά στην εταιρία, μαζί με την έγγραφη αποδοχή της πρότασης, για να προχωρήσει η  Διεύθυνση Αποζημιώσεων στην κατάθεση ποσού.
 • Μετά την λήψη των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών, η εταιρεία καταθέτει* το αντίστοιχο ποσό στο τραπεζικό λογαριασμό που μας έχει ήδη υποδειχθεί, εντός 3 εργάσιμων ημερών.

   

  Για οποιαδήποτε απορία που αφορά σε αποζημίωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο nonlife-claims@eurolife.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό συμβολαίου και, εφόσον τον γνωρίζετε, αριθμό φακέλου ζημιάς. Περιγράψτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί για να σας δώσουμε οδηγίες και επιλογές διαχείρισης της ζημιάς.

   

  * Για όσα συμβόλαια  κατοικιών ισχύει ο  όρος του ενυπόθηκου δανειστή, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης θα πρέπει να λάβουμε τη γραπτή συναίνεση της τράπεζας.

Διαδικασία Αποζημίωσης Κατοικίας

 • Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο σπίτι σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

   

  • Μέσω της υπηρεσίας επισκευής ζημιών Repair, που λειτουργεί όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, στο τηλέφωνο (+30) 210 9303800 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο).

  • Μέσω του Eurolife Connect

  • Αποστέλλοντας την αναγγελία σας στο email nonlife-claims@eurolife.gr 

  • Μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου
   

  Μιλώντας με τον συνεργάτη μας,

  • Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε βοήθεια για ζημιά που καλύπτει (ή όχι) το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

  • Περιγράψτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί για να σας δώσουμε οδηγίες και επιλογές για ό,τι μπορεί να χρειάζεστε εξαιτίας της ζημιάς.

 • Όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται από πραγματογνώμονα που ορίζεται από εμάς. 

  Σε αυτή την περίπτωση, ο πραγματογνώμονας είναι υπεύθυνος να συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα, κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Η προσκόμιση των εγγράφων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκτίμησης.


 • Αφού παραλάβουμε τα έγγραφα, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

  Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα

 • Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου το ποσό, η εταιρεία καταθέτει* το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό.


  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

   

  • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν ποσό.

  • Nα γνωστοποιήσετε μέσω email στο nonlife-claims@eurolife.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση

  • Να υπογράψετε και αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω email) την εξοφλητική απόδειξη που θα σας σταλεί.


  Με την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάθεσης ποσού πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών.


  Η διαδικασία που ακολουθούμε για αποζημιώσεις κλάδων Μεταφορών, Αστικής Ευθύνης, Προσωπικού Ατυχήματος και Χρηματικών Απωλειών χρήζουν εξειδικευμένης διαχείρισης.

   

  Έτσι, για οποιαδήποτε απορία που αφορά σε αποζημίωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο nonlife-claims@eurolife.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, αριθμό συμβολαίου και, εφόσον τον γνωρίζετε, αριθμό φακέλου ζημιάς.

   

  Για όσα συμβόλαια  κατοικιών ισχύει ο  όρος του ενυπόθηκου δανειστή, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης θα πρέπει να λάβουμε τη γραπτή συναίνεση της τράπεζας.

Φροντίδα Κατοικίας

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ