Θέλουμε να ακούσουμε ό,τι σας ενοχλεί

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο.

Με στόχο το καλύτερο

Σκοπός μας στη Eurolife FFH Ασφαλιστική είναι να φροντίζουμε εσάς και τους αγαπημένους σας. Αυτό δεν το επιτυγχάνουμε μόνο μέσω ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και της προσωπικής σχέσης που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας. Με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια, επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι σχέσεις μπορεί να έχουν και αναποδιές. Είναι λοιπόν πιθανό, στη συνεργασία μας να υπήρχαν στοιχεία που σας δυσαρέστησαν ή εκτιμήσατε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Με χαρά θα ακούσουμε όλα όσα δεν πήγαν όπως τα περιμένατε.

Στη Eurolife FFH Ασφαλιστική ακολουθούμε την παρακάτω Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων:

Εύκολη υποβολή

Μπορείτε να στείλετε το παράπονο ή το αρνητικό σας σχόλιο ηλεκτρονικά,  μέσω email στο complaints@eurolife.gr, επισυνάπτοντας τυχόν έγγραφα που αφορούν την υπόθεσή σας. Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων έχει οριστεί ο κ. Τόλιας Παναγιώτης (Διευθυντής Διαχείρισης Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου) pantolias@eurolife.gr.

Ταχεία απάντηση

Σας στέλνουμε την έγγραφη απάντησή μας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός χρονικού διαστήματος που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρ. 88/5.4.2016, δεν θα υπερβαίνει τις 50 ημερολογιακές ημέρες. Στόχος μας είναι να μην υπερβαίνουμε τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

Αντικειμενικότητα

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά.

Μαθαίνουμε από εσάς

Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα και, αν χρειαστεί, την αναθεωρούμε. Τα συμπεράσματα που εξάγονται μας καθοδηγούν προς τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, πάντοτε με στόχο τη δική σας φροντίδα.

Ηλεκτρονική υποβολή παραπόνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Μόλις λάβουμε το παράπονο, ξεκινάει η άμεση και λεπτομερής εξέτασή του.

Παράλληλα, σας αποστέλλεται επιστολή που σας ενημερώνει ότι έχουμε λάβει το παράπονο που υποβάλατε, στην οποία επίσης συμπεριλαμβάνονται:

Περαιτέρω επίλυση

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε με την απάντησή μας, στην επιστολή μας θα βρείτε επίσης τις Αρχές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος.

Ενδεικτικά:

Συνήγορος του Καταναλωτή

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3297/2004, η αναφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Σημείωση

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης του παραπόνου από εμάς, καθώς και η τυχόν προσφυγή σας σε κάποια από τις Αρχές, δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.