Οι δράσεις μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αξία έχει να γινόμαστε καταλύτης για θετική αλλαγή τόσο μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, όσο και μέσα από σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες

Οι δράσεις μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την επιταγή του παρόντος και τη διασφάλιση του μέλλοντός μας ως ανθρώπων, εταιρειών, κοινωνίας, ως πλανήτη γενικότερα. Βιωσιμότητα και ανάπτυξη στην εποχή μας πρέπει να βαδίζουν χέρι-χέρι. Και οι μεγάλες εταιρείες μπορούν και πρέπει να κάνουν και μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό για εμάς η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας. Ακολουθούμε μια ESG στρατηγική με «οδηγό» τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με τα κοινωνικά μας προγράμματα να αποτελούν μια έκφραση αυτών.

Ταυτόχρονα, ως ασφαλιστική εταιρεία, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Όλα τα χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αξία για εμάς έχει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, προστατεύοντας τους ίδιους, αλλά και όσους και όσα τους περιβάλλουν. Αυτά που έχτισαν και αυτά που θέλουν να δημιουργήσουν, αυτά που θέλουν να προσφέρουν στην οικογένειά τους, την επιχείρησή τους και ό,τι έχει αξία για εκείνους.

Ως ενεργός πολίτης της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, έχουμε δεσμευτεί να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία μέσα από ουσιαστικές δράσεις με θετικό αντίκτυπο και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Ποιότητα Ζωής

Αξία έχει να βελτιώνουμε την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

Αξία έχει να έχουμε όλοι πρόσβαση στον πολιτισμό, την τέχνη και την εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχειρηματικότητα & Οικονομία

Αξία έχει να δημιουργούμε για εκείνους που δημιουργούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ