Οικονομικά Στοιχεία

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Εισάγετε μια ημερομηνία και πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αντίστοιχο ημερήσιο δελτίο τιμών Eurolife FFH AEAZ

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
234.01 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
273.49 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
379.02 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
311.87 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

30 Δεκεμβρίου 2016
211.94 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

30 Δεκεμβρίου 2015
84.5 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

30 Δεκεμβρίου 2014
85.96 KB

Οικονομικά Μεγέθη 2023

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
€367,2 εκ.
Αποζημιώσεις, Α.Ε.Α.Ζ.
€21,5 εκ.

Αποζημιώσεις, Α.Ε.Γ.Α.

€154,8 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Α.Ζ.
€4,3 εκ.
Κέρδη προ φόρων, Α.Ε.Γ.Α.
€527,9 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, Α.Ε.Α.Ζ.
€80 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, Α.Ε.Γ.Α.