Φωτοβολταϊκά

Το πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταικών συστημάτων εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη με βασικές καλύψεις, προστασία από ζημιές στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και οικονομική προστασία αν τεθεί εκτός λειτουργίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Habitat-004-wide

Ασφάλιση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης

Πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και παρέχει οικονομική προστασία αν τεθεί εκτός λειτουργίας από καλυπτόμενο κίνδυνο. Καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην ίδια την εγκατάσταση, καθώς και η απώλεια εσόδων που θα προκληθεί από τη μη λειτουργία του συστήματος εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου.

Καλύψεις
Η ασφάλιση ισχύει μέχρι του σχετικού ασφαλισμένου ορίου ευθύνης και αφορά το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής της εγκατάστασης, περιλαμβανομένων κόστους σχετικών αδειών, ηλιακούς συλλέκτες, μετατροπείς, μεταλλικές κατασκευές, καλωδιώσεις, ηλεκτρικούς πίνακες και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (εφόσον αυτές αναγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο και έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο), σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο

Καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην ίδια την εγκατάσταση, καθώς και η απώλεια εσόδων που θα προκληθεί από τη μη λειτουργία του συστήματος εξαιτίας
καλυπτομένου κινδύνου.

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να
ενημερωθείτε πλήρως και να αποφασίσετε για την ασφάλισή σας.

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Λειτουργούμε με απλότητα, διαφάνεια και σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Με ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.