Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Eurolife FFH Ασφαλιστικής διαθέτουν αποκλειστικά τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Πόλη

Αθήνα

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6947865986
E.: tdeligiannis@eurolife.gr
ΚΑΛΙΤΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6907128032
E.: gkalitzeris@eurolife.gr
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303885
Κ.: 6946507701
E.: jkaroutsos@eurolife.gr
ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΜΥΡΤΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303886
Κ.: 6937404411
E.: mloutrari@eurolife.gr
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303877
Κ.: 6937470371
E.: emauridou@eurolife.gr
ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6936733821
E.: onomikou@eurolife.gr
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6974948084
E.: ipapanikolaou@eurolife.gr
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303894
Κ.: 6932383080
E.: npatsatzis@eurolife.gr
ΠΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303849
Κ.: 6977482280
E.: pprekas@eurolife.gr
ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.: 2109303840
Κ.: 6936655997
E.: kproestaki@eurolife.gr
ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6944471278
E.: dspentzos@eurolife.gr
ΤΣΑΜΠΕΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6948816440
E.: dtsampeloglou@eurolife.gr
ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33-35 10564 ΑΘΗΝΑ
Τ.:
Κ.: 6972737700
E.: stsiagos@eurolife.gr