Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση των Εταιρειών ως ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον ρόλο σας στην επεξεργασία ως υποκείμενο των δεδομένων

Ενημέρωση Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τις Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες

97.22 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τους επίσημους λογαριασμούς των Εταιρειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

145.65 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως συνδρομητή του Newsletter μας

427.86 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε ατομικό συμβόλαιο με την Εταιρεία

189.15 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο υγείας με την Εταιρεία

186.93 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο συνταξιοδοτικό με την Εταιρεία

184.62 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο αυτοκινήτου με την Εταιρεία

194.38 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο των λοιπών κλάδων γενικών ασφαλίσεων με την Εταιρεία

188.97 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο περιουσίας με την Εταιρεία

189.21 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως τρίτου (π.χ ζημιωθείς, κληρονόμος)

137.29 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως πελάτη κατά το στάδιο της προσφοράς

307.35 KB

Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ