Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση των Εταιρειών ως ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον ρόλο σας στην επεξεργασία ως υποκείμενο των δεδομένων

Ενημέρωση Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τις Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες

97.22 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τους επίσημους λογαριασμούς των Εταιρειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

145.65 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε ατομικό συμβόλαιο με την Εταιρεία

189.15 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο υγείας με την Εταιρεία

186.93 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο συνταξιοδοτικό με την Εταιρεία

184.62 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο αυτοκινήτου με την Εταιρεία

194.38 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο των λοιπών κλάδων γενικών ασφαλίσεων με την Εταιρεία

188.97 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο περιουσίας με την Εταιρεία.

189.21 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως τρίτου (π.χ ζημιωθείς, κληρονόμος)

137.29 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Άσκηση Δικαιωμάτων

*Παρακαλούμε όπως αναφέρετε στον τίτλο του email το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε και όπως επισυνάψετε αποδεικτικό του ΑΦΜ σας για την πιστοποίηση των στοιχείων σας. (Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να το βρείτε στο επάνω μέρος του εκκαθαριστικού της Εφορίας.)
ΥΠΟΒΟΛΗ