Διαδικασίες αποζημίωσης

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για αποζημίωση για την υγεία, το όχημα και το σπίτι σας.

Η διαδικασία της αποζημίωσης για περιστατικά υγείας διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόγραμμα και τις καλύψεις που έχετε στο συμβόλαιό σας. Πατήστε επάνω στην περίπτωση που ανταποκρίνεται στο δικό σας συμβόλαιο για να δείτε τις πληροφορίες.

Νοσοκομειακά προγράμματα | Προγραμματισμένες ή έκτακτες νοσηλείες σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο

 • Μας καλείτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 210 9303800 για να ενημερωθείτε ή να σας βοηθήσουμε

  • Με πληροφορίες για τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
  • Με πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία ή φαρμακεία
  • Με την οργάνωση επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο


  Τι να μας γνωστοποιήσετε σε περίπτωση νοσηλείας σας

  • Το ονοματεπώνυμό σας
  • Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας
  • Το λόγο νοσηλείας σας
  • Το νοσοκομείο που έχετε επιλέξει (συμβεβλημένο ή μη)
  • Την ημερομηνία εισόδου σας σε αυτό


  Κατά την εισαγωγή σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο

  α. Κατά την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας τα εξής έγγραφα:

  • Την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας,
  • τον αριθμό του ΑΜΚΑ
  • τον αριθμό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας
  β. Κατόπιν, ενημερώνετε το Νοσοκομείο (γραφείο κίνησης ασθενών) για την επικείμενη νοσηλεία σας, πληροφορώντας ταυτόχρονα ότι είστε ασφαλισμένος στην Eurolife FFH, δίνοντας τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και το αν θα κάνετε χρήση ή όχι του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα ή άλλου ιδιωτικού φορέα (π.χ. ομαδική ασφάλιση).

  γ. Ύστερα, επισκέπτεστε το ιατρείο μας, το οποίο εκπροσωπείται από τη Mednet και στεγάζεται μέσα στα περισσότερα από τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, για λήψη του ιατρικού σας ιστορικού.

  Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο του εξωτερικού:
  Για νοσηλείες στο εξωτερικό, επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο (+30) 210 9303800, προκειμένου να ενημερώσετε σε ποιο Νοσοκομείο του εξωτερικού επιθυμείτε να νοσηλευτείτε ή νοσηλεύεστε ήδη.

  Εμείς αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε το Νοσοκομείο για την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.
 • Για να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο του περιστατικού νοσηλείας, ενδέχεται να ζητήσουμε παραστατικά. Τα έγγραφα αυτά ανταλλάσσονται μεταξύ του Νοσοκομείου και της Eurolife FFH, χωρίς να εμπλακείτε εσείς. 

  Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά - τότε επικοινωνούμε με τον συνεργάτη μας, ο οποίος έρχεται σε συνεννόηση μαζί σας για την προσκόμισή τους.

 • α. Περίπτωση Έγκρισης:

   

  • Μη Συμμετοχή Ασφαλισμένου σε έξοδα νοσηλείας.

   Εάν, σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, δεν συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας, αυτά καλύπτονται απευθείας από εμάς, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από την πλευρά σας.


  • Συμμετοχή Ασφαλισμένου σε έξοδα νοσηλείας.

   Όταν στο νοσοκομειακό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει συμμετέχετε στα έξοδα νοσηλείας, τότε καταβάλετε απευθείας στο Νοσοκομείο μόνο το ποσό της συμμετοχής σας.

   

  β. Περίπτωση Απόρριψης:

         Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι δαπάνες νοσηλείας, ενημερώνουμε σχετικά το Λογιστήριο του Νοσοκομείου και σας αποστέλλουμε αιτιολογημένη επιστολή απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση, εξοφλείτε εσείς τις δαπάνες νοσηλείας σας.

   

   


Νοσοκομειακά προγράμματα | Προγραμματισμένες ή έκτακτες νοσηλείες σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο

 • Κατά την εξαγωγή σας από το νοσοκομείο, καταβάλετε το κόστος της νοσηλείας σας και λαμβάνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Συμπληρώνετε το έντυπο αναγγελίας, που υποβάλλετε στην εταιρεία μαζί με τα ιατρικά έγγραφα και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (εξοφλημένα τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εισιτήριο-εξιτήριο νοσοκομείου, κ.λ.π).

   

  Τρόποι υποβολής:

  • Μέσω του συνεργάτη

  • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας Πανεπιστημίου 33-35 και Κοραή, 10564 Αθήνα, υπόψη Διεύθυνσης Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας 

  • Τα παραδίδετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

 • Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας ζητήσουμε πρόσθετα δικαιολογητικά πέραν αυτών που έχετε καταθέσει κατά την αναγγελία. Για κάτι τέτοιο ενημερώνουμε σχετικά τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ο οποίος φροντίζει να έρθει σε συνεννόηση μαζί σας για την προσκόμισή τους
 • α. Περίπτωση Έγκρισης:

  Καταβολή αποζημίωσης με κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό ή με έκδοση επιταγής.

   

  β. Περίπτωση Απόρριψης: 

  Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι δαπάνες νοσηλείας, σας αποστέλλουμε αιτιολογημένη επιστολή απόρριψης και σας επιστρέφουμε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.


Νοσοκομειακά προγράμματα | Επιδόματα ασθενειών, χειρουργικά, νοσηλείας, απώλειας ζωής και ανικανότητας

 • Συμπληρώνετε το έντυπο αναγγελίας, το οποίο μας υποβάλλετε μαζί με τα ιατρικά έγγραφα και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το περιστατικό. 

  Τρόποι υποβολής:

  • Μέσω του συνεργάτη

  • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας Πανεπιστημίου 33-35 και Κοραή, 10564 Αθήνα, υπόψη Διεύθυνσης Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας

  • Τα παραδίδετε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
 • Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας ζητήσουμε πρόσθετα δικαιολογητικά πέραν αυτών που έχετε καταθέσει κατά την αναγγελία. Για κάτι τέτοιο ενημερώνουμε σχετικά τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, ο οποίος φροντίζει να έρθει σε συνεννόηση μαζί σας για την προσκόμισή τους.
 • α. Περίπτωση Έγκρισης:

  Καταβολή αποζημίωσης με κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό ή με έκδοση επιταγής.

   

  β. Περίπτωση Απόρριψης: 

  Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η αποζημίωση, σας αποστέλλουμε αιτιολογημένη επιστολή απόρριψης και σας επιστρέφουμε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Εξωνοσοκομειακά)

 • Καλείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 210 9303800 για να ενημερωθεί για το δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων, Κλινικών και Συμβεβλημένων Ιατρών, ώστε να επικοινωνήσει για να κλείσει ραντεβού για εξέταση.


  Τι να μας γνωστοποιήσετε για να κάνετε διαγνωστικές εξετάσεις

  • Το ονοματεπώνυμό σας

  • Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας

  • Το πρόβλημα υγείας σας

  • Τις εξετάσεις που σας σύστησε ο γιατρός σας

  Εμείς θα σας κατευθύνουμε στο κατάλληλο και πλησιέστερο σε εσάς διαγνωστικό κέντρο και θα σας ενημερώσουμε για τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας.


Φροντίδα Υγείας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ