Φροντίδα Υγείας

Τι σας προσφέρει η Φροντίδα Υγείας

Πώς θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο

Εφόσον η νοσηλεία σας έχει εγκριθεί, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απευθείας αποπληρωμή των αναγνωρισμένων δαπανών, με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Συμβεβλημένα θεωρούνται τα νοσοκομεία που περιλαμβάνει ο κατάλογος που έχετε παραλάβει μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επικοινωνείτε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ((+30) 210 9303800) επιλογή 1), για να επιβεβαιώνετε την ύπαρξη ή μη συνεργασίας με το συγκεκριμένο νοσοκομείο που σας ενδιαφέρει, δεδομένου ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καταλόγου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πώς θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα ασφάλισής σας παρέχει κάλυψη και σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, τότε σε περίπτωση νοσηλείας πληρώνετε εσείς απευθείας όλα τα έξοδα και το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εξόδου σας, μας στέλνετε όλα τα πρωτότυπα αποδεικτικά δαπανών και τα σχετικά με τη νοσηλεία ιατρικά έγγραφα στη διεύθυνση: Eurolife FFH ΑΕΑΖ Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35, Αθήνα 10564.

Χρήσιμα Έντυπα

Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

711.52 KB

Προνόμια Υγείας (ατομικά προγράμματα)

2.74 MB

Διαδικασία Αποζημίωσης Υγείας