Διαδικασίες αποζημίωσης

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για αποζημίωση για την υγεία, το όχημα και το σπίτι σας.

Διαδικασία Αποζημίωσης Οχήματος

 • Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

   

    

  Μιλώντας με τον συνεργάτη μας, μας γνωστοποιείτε:

  • Τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος

  • Το ονοματεπώνυμό σας

  • Τι ακριβώς συνέβη

 • Πραγματογνώμονας

  Όταν υπάρχουν ζημιές χωρίς τραυματισμό, η ανάθεση για την εκτίμηση των ζημιών γίνεται σε πραγματογνώμονα από την εταιρεία. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες κατηγορίες ζημιών, εκτός από Ολική Κλοπή, Θραύση Κρυστάλλων και καλύψεις όπως Ζώνες Ασφαλείας, Αερόσακοι, κλπ.

  Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργείο επισκευής που επιλέγει ο ασφαλισμένος, ή σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο.


  Γιατρός

  Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός του ασφαλισμένου και αν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται ανάθεση σε γιατρό για να δώσει ιατρική γνωμάτευση. • Για οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αποστείλετε στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της ζημιάς. 


  Η αποστολή μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

   

  • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, Πανεπιστημίου 33-35 και Κοραή, ΤΚ 10564, Αθήνα.

  • Με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nonlife-claims@eurolife.gr

 • Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

  Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα.


 • Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένου το ποσό, η εταιρεία καταθέτει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό.


  Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

  • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν από την εταιρεία ποσό.

  • Nα γνωστοποιήσετε μέσω mail στο nonlife-claims@eurolife.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

  • Να υπογράψετε και αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω email) την εξοφλητική απόδειξη που θα σας σταλεί.

   

  Με την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάθεσης ποσού πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών

Φροντίδα Οχήματος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ