Προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Οικονομική προστασία σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας ζωής από ατύχημα

Η ζωή είναι μια ευχάριστη περιπέτεια όταν υπάρχει σταθερότητα

Ζήστε την κάθε στιγμή γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση ατυχήματος έχετε εξασφαλίσει εσάς και τους αγαπημένους σας

Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Παρέχουμε οικονομική στήριξη σε περίπτωση απροόπτου για εσάς και την οικογένειά σας.
Συνδυασμός Επιλογών

Συνδυασμός Επιλογών

Προσφέρουμε τη δυνατότητα επιλογής χρήσιμων καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας.
Προσιτά Ασφάλιστρα

Προσιτά Ασφάλιστρα

Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας και εργαζόμαστε με ευελιξία, δημιουργώντας προγράμματα με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτουμε:

 • Θάνατο από Ατύχημα
  Προσφέρεται οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποδίδοντας καθορισμένο κεφάλαιο στην οικογένειά σας σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας από ατύχημα.
 • Ανικανότητα ή Αναπηρία από Ατύχημα
  Προσφέρεται οικονομική προστασία σε εσάς, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποδίδοντας καθορισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα σε περίπτωση Ατυχήματος
  Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στην περίπτωση ιατροφαρμακευτικών δαπανών συνέπεια ατυχήματος.
 • Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα (7 ημέρες αναμονή)
  Προσφέρεται σε εσάς οικονομική υποστήριξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον ατύχημα ή ασθένεια σας εμποδίσουν πρόσκαιρα να ασκείτε το επάγγελμά σας.
 

 
Υπάρχουν περιστατικά και συνθήκες που δεν μπορούν να καλυφθούν, όπως:

 • Θάνατο από Ατύχημα,  Μόνιμη (Ολική ή Μερική) Ανικανότητα , Μόνιμη (Ολική ή Μερική) Αναπηρία, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα και  Απώλεια Εισοδήματος λόγω ατυχήματος τα οποία οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε:
  - Πόλεμο, εξέγερση, φυσικές καταστροφές, συνέπειες από το μετασχηματισμό ατομικού πυρήνα
  - Απόπειρα αυτοκτονίας, επιληπτική κρίση, νευροφυτικές και ψυχιατρικές διαταραχές, επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοολική ηπατοπάθεια, μέθη οδηγού, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών,
  - Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας ή σε πολεμικές τέχνες ή σε ομαδικά αθλήματα, οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων,
  - Συμμετοχή σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες
  - Σε ατύχημα προγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και τις επιπλοκές του.
 • Από την κάλυψη «Ιατροφαρμακευτικά έξοδα» και την «Απώλεια Εισοδήματος», λόγω ατυχήματος, δεν καλύπτονται τα ακόλουθα:
  - Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές και ψυχικές παθήσεις.
  - Ισχιαλγίες, κιρσοί, κήλες , θλάσεις χωρίς αντικειμενικά ευρήματα ατυχήματος
  - Επιπλοκές της κύησης ή αποβολή εκτός αν προέρχονται από τροχαίο ατύχημα.
  - Οι εκφυλιστικές ή ρευματικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων.
 • Η Απώλεια Ζωής που προέρχεται από σωματικές βλάβες λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας εκτός του ατυχήματος
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργείστε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

Με υποχρεωτική την κάλυψη "Θάνατος από Ατύχημα", σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας πλαίσιο καλύψεων, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις:

Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Πρόσκαιρη Ολική και Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα

Περιγραφή Καλύψεων

Ενημερωθείτε αναλυτικά για κάθε κάλυψη που περιλαμβάνεται στα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος.

 • Καταβάλουμε το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών στους δικαιούχους που έχετε ορίσει, σε περίπτωση θανάτου από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα.
 • Καταβάλουμε το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο του Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου στον Ασφαλισμένο εάν από αιτία που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα καλυπτόμενο από τους όρους του συμβολαίου, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος σε διάστημα 360 ημερών από την ημερομηνία συμβάντος του ατυχήματος.
 • Καταβάλουμε ποσοστό (%) του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου στον Ασφαλισμένο εάν από αιτία που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα καλυπτόμενο από τους όρους του συμβολαίου, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, καταστεί Μόνιμα και Μερικά Ανίκανος σε διάστημα 360 ημερών από την ημερομηνία συμβάντος του ατυχήματος.
 • Καλύπτουμε την εβδομαδιαία παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, μέχρι και 104 εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος κατ’ ανώτατο όριο, εάν οι σωματικές βλάβες που προξενήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατέστησαν τον Ασφαλισμένο προσωρινά ολικά ανίκανο για την εκτέλεση της εργασίας του και τον ανάγκασαν να βρίσκεται κάτω από ιατρική θεραπεία ή να υποβάλλεται σε ανάπαυση αναγκαία για τη θεραπεία του.
 • Καλύπτουμε την εβδομαδιαία παροχή που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων, μέχρι και 104 εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος κατ’ ανώτατο όριο, εάν οι σωματικές βλάβες που προξενήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατέστησαν τον Ασφαλισμένο προσωρινά μερικά ανίκανο για την εκτέλεση της εργασίας του και τον ανάγκασαν να βρίσκεται κάτω από ιατρική θεραπεία ή να υποβάλλεται σε ανάπαυση αναγκαία για τη θεραπεία του.
 • Καταβάλουμε το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου εάν από αιτία που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα, υποβληθείτε σε ιατροφαρμακευτικά έξοδα που αποδεικνύονται με πρωτότυπες αποδείξεις, για παροχές εντός και εκτός νοσοκομείου.
 • Καταβάλουμε το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων εάν ο ασφαλισμένος, από αιτία που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα καλυπτόμενο από τους όρους της σύμβασης, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης καταστεί Μόνιμα Ανάπηρος μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία συμβάντος του ατυχήματος.
 • Εάν ο ασφαλισμένος, από αιτία που οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα καλυπτόμενο από τους όρους της σύμβασης, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης καταστεί Μόνιμα και Μερικά Ανάπηρος μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία συμβάντος του ατυχήματος, τότε θα του καταβληθεί ποσοστό του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου.
 • Καταβάλουμε ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ανικανότητας το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών- Ασφαλίστρων εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Κάλυψης ο Ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ή μερικά ανίκανος για εργασία από ατύχημα το οποίο συνέβη για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας Κάλυψης. Η μηνιαία αυτή αποζημίωση καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα που ο Ασφαλισμένος παραμένει πρόσκαιρα ολικά ή μερικά ανίκανος για εργασία αμέσως μετά την περίοδο αναμονής και για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Δείτε και άλλες λύσεις ασφάλισης

demo1

Πρόγραμμα My Family First Μηνιαίο εισόδημα

Η οικογένειά σας είναι προστατευμένη με μηνιαία καταβολή εισοδήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
demo1

Πρόγραμμα My Family First Προστασία Οικογένειας

Η οικογένειά σας είναι προστατευμένη με εφάπαξ καταβολή καθορισμένου κεφαλαίου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαλεία Ενημερώσης

Στην ενότητα που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε πλήρως και να αποφασίσετε για την ασφάλισή σας.