Οικονομικά Στοιχεία

Ενοποιημένα Οικ. στοιχεία - 01/01/2020 - 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
174.73 KB

Ατομικά Οικ. στοιχεία - 01/01/2020 - 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
133.26 KB

Ατομικά Οικ. στοιχεία - 01/01/2019 - 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
260.54 KB

Ενοποιημένα Οικ. στοιχεία - 01/01/2019 - 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
223.79 KB

Ενοποιημένα Οικ. στοιχεία - 01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
324.18 KB

Ατομικά Οικ. στοιχεία - 01/01/2018 - 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
339.27 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2017 - 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
366.73 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2016 - 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
300.57 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2015 - 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
323.18 KB

Ατομικά και ενοποιημένα Οικ. στοιχεία – 01/01/2014 - 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
312.76 KB

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Διεθνής Κτηματική

Designia Insurance Brokers

Designia Insurance Agents

Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ρουμανία

Eurolife FFH Asigurari De Viata

Eurolife FFH Asigurari Generale