Αποταμίευση / Επένδυση

Σχεδιάστε ένα οικονομικά ισχυρό αύριο για εσάς και τους αγαπημένους σας

Υπολογιστικό εργαλείο επένδυσης

Διαμορφώστε ένα πλάνο επιλέγοντας την επενδυτική στρατηγική που ταιριάζει σε εσάς

Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια σας

Οι σπουδές των παιδιών, η ζωή στα χρόνια της σύνταξης, μια μεγάλη αγορά ή απλά ένα καλύτερο μέλλον. Όποιος και να είναι ο σκοπός, αυτό που σίγουρα θα χρειαστείτε είναι μια επενδυτική στρατηγική.

Επένδυση στα μέτρα σας

Επένδυση στα μέτρα σας

Επενδυτική στρατηγική που ταιριάζει στο δικό σας προφίλ ρίσκου
Κάνουμε τον χρόνο σύμμαχo

Κάνουμε τον χρόνο σύμμαχo

Μακροχρόνιος επενδυτικός ορίζοντας για αντιστάθμιση του επενδυτικού κινδύνου από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών
Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Ζωής

Δημιουργία κεφαλαίου και ασφαλιστικής κάλυψης για εσάς και τους αγαπημένους σας

My Investment Plan

Γνωρίστε το ασφαλιστικό πρόγραμμα συστηματικών καταβολών, συνδεδεμένο με επενδύσεις, (τύπου unit linked), μέσω του οποίου σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 6 διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, ανάλογα με το δικό σας προφίλ ρίσκου. Τώρα έχετε όλες τις επιλογές που χρειάζεστε για να έρθετε πιο κοντά στους μελλοντικούς σας στόχους.

Επενδυτική Στρατηγική

Συντηρητική

Για εσάς που θέλετε να διαφοροποιήσετε τις οικονομίες σας από τις πιο παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις, αλλά είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε μόνο οριακές απώλειες στο κεφάλαιό σας. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σας θα επενδυθεί σε ταμειακά διαθέσιμα και ομόλογα και δευτερευόντως σε μετοχές.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Global Low 70%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Low επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Global Medium 25%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Medium επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Equity Blend 5%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτική Στρατηγική

Μετριοπαθής

Για εσάς που μπορείτε να δεχτείτε μια μικρή απώλεια στο κεφάλαιό σας, ώστε να διεκδικήσετε μια μικρή αύξηση στην απόδοση της επένδυσής σας. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μεσαίο επενδυτικό ορίζοντα.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το χαρτοφυλάκιό σας θα επενδυθεί σε ομόλογα και επιπλέον σε μετοχές και ταμειακά διαθέσιμα.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Global Low 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Low επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Global Medium 80%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Medium επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Equity Blend 5%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

ESG FOCUS Σειρά Eurobank 5%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα που υιοθετούν τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτική Στρατηγική

Ισορροπημένη

Για εσάς που θέλετε μεγαλύτερες αποδόσεις για τα χρήματά σας, αποδεχόμενοι τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει μεσαίο ή μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το χαρτοφυλάκιό σας θα επενδυθεί κυρίως σε μετοχές και δευτερευόντως σε ομόλογα και ταμειακά διαθέσιμα.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Global Medium 70%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Medium επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Equity Blend 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

ESG FOCUS Σειρά Eurobank 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα που υιοθετούν τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Global High 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτική Στρατηγική

Αναπτυξιακή

Για εσάς που που αποδέχεστε την ενδεχόμενη απώλεια ενός μέρους του εισοδήματός σας, προκειμένου να επιτύχετε τον οικονομικό στόχο που έχετε θέσει. Αυτή η στρατηγκή συνήθως έχει μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σας θα επενδυθεί κυρίως σε μετοχές και δευτερευόντως σε ομόλογα και ταμειακά διαθέσιμα.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Global Medium 30%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Medium επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Equity Blend 40%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

ESG FOCUS Σειρά Eurobank 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα που υιοθετούν τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Global High 20%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Επενδυτική Στρατηγική

Αποφασιστική Greek Equities

Για εσάς που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε στην ελληνική αγορά κεφαλαίου.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σας θα επενδυθεί κυρίως σε μετοχές και δευρευτόντως σε ομόλογα και ταμειακά διαθέσιμα.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Eurobank (LF) Income Plus Fund 20%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το ευρώ.


Eurobank (LF) Flexi Allocation Greece Fund 20%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας το χαρτοφυλάκιο του σε μετοχικούς τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Ελληνικά Κυβερνητικά και σε Ελληνικά εταιρικά Ομόλογα.

Eurobank (LF) Greek Equities 60%

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ευρεία κλαδική διασπορά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Επενδυτική Στρατηγική

Δυναμική

Για εσάς που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνέψετε ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου σας, με σκοπό την πιθανή συμμετοχή σε μεγάλα κέρδη. Αυτή η στρατηγική συνήθως έχει βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Κατανομή Επενδύσεων

Ταμειακά Διαθέσιμα
Το ποσοστό που είναι τοποθετημένο σε ταμειακά διαθέσιμα και προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των ταμειακών διαθεσίμων των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Ομόλογα
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε ομολογιακές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας ομολογιακής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. 

Μετοχές
Το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχικές αξίες και προκύπτει από το άθροισμα της ποσοστιαίας μετοχικής έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σας θα επενδυθεί κυρίως σε μετοχές και δευρευτόντως σε ομόλογα και ταμειακά διαθέσιμα.

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Global Medium 10%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Medium επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Equity Blend 70%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Global High 20%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global High επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

ή δείτε πώς θα καλύψετε 100% τις ανάγκες σας:

Σχεδιάστε το δικό σας επενδυτικό πλάνο online

Δείτε μέσα από το υπολογιστικό εργαλείο τι κεφάλαιο θα χρειαστείτε για τα χρόνια της σύνταξης ή για τις σπουδές των παιδιών και πώς μπορείτε αυτό να το καλύψετε μέσω του My Investment Plan.

Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις

Εκτός από τη βασική ασφάλιση ζωής (υποχρεωτική) το My Investment Plan σας επιτρέπει να προσθέσετε προεραιτικά τις παρακάτω καλύψεις:

 • Καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχουν οριστεί, το ασφαλισμένο κεφάλαιο που έχει επιλεγεί και αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συμβολαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης παροχής.(Ανώτατο κεφάλαιο καλυψης 100.000€)
 • Καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχουν οριστεί, το ασφαλισμένο κεφάλαιο που έχει επιλεγεί και αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συμβολαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου από καλυπτόμενο ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης παροχής. (Ανώτατο κεφάλαιο καλυψης 100.000€)
 • Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο που έχει επιλεγεί και αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συμβολαίου, σε περίπτωση που συνεπεία καλυπτόμενου ατυχήματος κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης παροχής, καταστεί Μόνιμα και Ολικά / Μερικά Ανίκανος για εργασία σε διάστημα έως και 360 ημερών από την ημερομηνία σμβάντος του ατυχήματος. (Ανώτατο κεφάλαιο καλυψης 100.000€)
 • Η εταιρία αναλαμβάνει την καταβολή των τακτικών/περιοδικών ασφαλίστρων το ασφάλιστρο του συμβολαίου, με ανώτατο όριο ετησίων ασφαλίστρων τις 2.000€ και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση απώλειας ζωής του Αντισυμβαλλομένου κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης παροχής.
 • Η εταιρία αναλαμβάνει την καταβολή των τακτικών/περιοδικών ασφαλίστρων το ασφάλιστρο του συμβολαίου, με ανώτατο όριο ετησίων ασφαλίστρων τις 2.000€ και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας για εργασία του Αντισυμβαλλομένου κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης παροχής.

Τι προσφέρουν τα προγράμματα αποταμίευσης

Τι προσφέρουν 

 • Δυνατότητα επιλογής επενδυτικής στρατηγικής
  Επιλέγετε τον συνδυασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που θέλετε να απαρτίζουν το ασφαλιστικό επενδυτικό σας πρόγραμμα με βάση το δικό σας προφίλ ρίσκου.

 • Μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα
  Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους μακροχρόνιους στόχους σας, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση κεφαλαίου στα χρόνια της σύνταξης.

 • Δυνατότητα προσαρμογής καταβαλλόμενου ποσού ασφαλίστρου
  Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε το καταβαλλόμενο ποσό αν τα οικονομικά σας δεδομένα αλλάξουν (ισχύει για τα προγράμματα τακτικών καταβολών).

 • Δυνατότητα εκτάκτων καταβολών
  Αν το επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να ενισχύσετε το επενδυόμενο κεφάλαιό σας μέσω έκτακτων καταβολών (ισχύει για τα προγράμματα τακτικών καταβολών).

 • Δυνατότητα εξαγοράς
  Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας πριν τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους τους προγράμματος.

 • Προστασία της οικογένειάς σας
  Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στους ορισμένους στο ασφαλιστήριο δικαιούχους, ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο και η αξία εξαγοράς του επενδυτικού σκέλους του ασφαλιστηρίου.

Τι δεν προσφέρουν 

 • Εγγύηση κεφαλαίου
  Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η αξία του επενδυτικού σας λογαριασμού συνδέεται συνεπώς με την ισχύουσα τιμή μεριδίου των επιλεγμένων υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων.

 • Άμεση εξαγορά του λογαριασμού επένδυσης  
  Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, υφίστανται περιορισμοί στον χρονικό ορίζοντα που μπορείτε να προχωρήσετε στην εξαγορά του λογαριασμού επένδυσης και ενδέχεται τα πρώτα χρόνια, αυτό να είναι μειωμένο και να μην αντιστοιχεί στο 100% της αξίας του λογαριασμού επένδυσης.

 • Δυνατότητα «μεμονωμένων» επενδυτικών επιλογών
  Η επένδυσή σας θα ακολουθήσει μια από τις προσχεδιασμένες Επενδυτικές Στρατηγικές στις οποίες συμμετέχουν προκαθορισμένα υπο-αμοιβαία κεφάλαια με προκαθορισμένο ποσοστό συμμετοχής, ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ σας και τη διάρκεια επένδυσης που επιθυμείτε.

 • Δυνατότητα συνδυασμού με συμπληρωματικές καλύψεις υγείας 
  Εάν επιθυμείτε να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά στην υγεία, τότε θα χρειαστεί να αποκτήσετε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων

Η πραγματικότητα είναι πως κάθε επένδυση ενέχει κινδύνους και ενδέχεται να επιφέρει απώλειες από το αρχικό κεφάλαιο. Όμως τα προγράμματα Unit Linked προσφέρουν πλεονεκτήματα που υπερέχουν συγκριτικά των άλλων επενδυτικών προγραμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συχνές Ερωτήσεις

Είμαστε εδώ για να κάνουμε το μέλλον σας καλύτερο, μαζί σας. Μέσα σε αυτή την κοινή επενδυτική διαδρομή θα σας προκύψουν σίγουρα πολλές ερωτήσεις. Για δική σας διευκόλυνση, έχουμε μαζέψει μερικές από τις πιο συχνές εδώ. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξία έχει να μαθαίνουμε περισσότερα καθημερινά

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε πλήρως και να αποφασίσετε για την ασφάλισή σας.

Γιατί Eurolife FFH

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Αξιόπιστοι και καινοτόμοι

Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων συνδεδεμένο με επενδύσεις, καθώς αποτελεί τον Νο 2 διαχειριστή αποθεματικών στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος της Eurolife FFH κατέχει ηγετική σχέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με σύνολο ενεργητικού €3,5 δισ και συνολικά κέρδη προ φόρων €151,9 εκατ. για το 2020.

Απλοποιούμε τις καταστάσεις

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών σου συμβολαίων 24/7 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EurolifeConnect.