Τα πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων

Habitat-004-wide

Μακροπρόθεσμη επένδυση

Τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν μια μακροπρόθεσμη πολυετή δέσμευση, κατά την οποία καταβάλλεται ασφάλιστρο προς εκπλήρωση του οικονομικού στόχου του επενδυτή. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι μειώνει τον κίνδυνο (χωρίς να τον εξαλείφει) που απορρέει από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, κάτι που δεν είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια λίγων μόνο ετών. 
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συστηματική και ευέλικτη επένδυση

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Unit Linked δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου, όπως συνήθως χρειάζεται στα παραδοσιακά επενδυτικά προγράμματα. Ένα πρόγραμμα Unit Linked δίνει τη δυνατότητα της συστηματικής επένδυσης μέσω τακτικών πληρωμών, που είναι σχεδιασμένες να ταιριάζουν στον οικονομικό προγραμματισμό του πελάτη. Παράλληλα, προσφέρει ευελιξία και στις πληρωμές, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του κόστους των ασφαλίστρων σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα για έκτακτες καταβολές. 

Επαγγελματική Διαχείριση

Ένα πρόγραμμα Unit Linked συνδέεται με ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα όχημα που επιτρέπει την επένδυση των χρημάτων με βάση μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική. Τη διαχείριση της επένδυσης αναλαμβάνει μια εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) η οποία προσφέρει τόσο τη διασπορά των χρημάτων του πελάτη σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όσο και την καθημερινή επαγγελματική διαχείρισή της. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής θα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επένδυσης σε περιόδους ανόδου των αγορών και να ελαχιστοποιεί την ζημιά σε πτωτικές περιόδους των αγορών, ώστε μακροπρόθεσμα να προκύπτει η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.  

Προστασία της Οικογένειας

Τα προγράμματα Unit Linked δεν είναι μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά συνδυάζουν και ασφάλιση ζωής και προστασία από τα απρόοπτα. Σε περίπτωση απώλειας ζωής η οικογένεια του ασφαλισμένου θα είναι προστατευμένη, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα.

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα

*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.