Αποταμίευση / Επένδυση

Διασφαλίστε ένα οικονομικά ισχυρό αύριο για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια σας

Δημιουργήστε κεφάλαιο για το μέλλον με ένα οργανωμένο οικονομικό πλάνο.

Επένδυση στα μέτρα σας

Επένδυση στα μέτρα σας

Ανακαλύψτε τις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές που διαθέτουν τα προγράμματά μας και επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας προφίλ ρίσκου.
Κάνουμε τον χρόνο σύμμαχo

Κάνουμε τον χρόνο σύμμαχo

Αντισταθμίστε τον επενδυτικό κίνδυνο που απορρέει από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών, μέσω ενός προγράμματος με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.
Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Ζωής

Επένδυση ή ασφάλιση. Γιατί όχι και τα δυο. Συνδυάστε τη δημιουργία κεφαλαίου με την δυνατότητα παροχής προστασίας για τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας.

Τι προσφέρουν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα

 • Επιλέγετε τον συνδυασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που θέλετε να απαρτίζουν το ασφαλιστικό επενδυτικό σας πρόγραμμα με βάση το δικό σας προφίλ ρίσκου.
 • Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε το καταβαλλόμενο ποσό αν τα οικονομικά σας δεδομένα αλλάξουν (ισχύει για τα προγράμματα τακτικών καταβολών). 
 • Αν το επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να ενισχύσετε το επενδυόμενο κεφάλαιό σας μέσω έκτακτων καταβολών (ισχύει για τα προγράμματα τακτικών καταβολών).
 • Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας πριν τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους τους προγράμματος. 
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στους ορισμένους στο ασφαλιστήριο δικαιούχους, ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο και η αξία εξαγοράς του επενδυτικού σκέλους του ασφαλιστηρίου.

Γιατί να επιλέξετε ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα

Οι συνθήκες απόκτησης κεφαλαίου για την εξασφάλιση του μέλλοντος δεν είναι πια ίδιες όπως στο παρελθόν. Είτε ο μακροχρόνιος οικονομικός στόχος είναι η χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών ή η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου στα χρόνια της συνταξιοδότησης, η κλασική αποταμίευση μέσω ενός καταθετικού λογαριασμού δεν αρκεί, καθώς το οικονομικό περιβάλλον σήμερα δεν είναι το ίδιο με αυτό των προηγούμενων γενεών. Από τη μία μεριά μπορεί να μην υπάρχει το ίδιο διαθέσιμο εισόδημα και από την άλλη οι αποδόσεις των παραδοσιακών λογαριασμών καταθέσεων είναι πια αρκετά χαμηλές. Μπορεί όμως η επένδυση να είναι μια εναλλακτική της αποταμίευσης; Με μια πρώτη ματιά η απάντηση είναι όχι, γιατί συνήθως η επένδυση χρειάζεται σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, συχνή παρακολούθηση και την άνεση της απορρόφησης πιθανού ρίσκου ή απώλειας στο κεφάλαιο. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση ενός ασφαλιστικού επενδυτικού προγράμματος (Unit Linked).

 

 

Τα πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων

Η πραγματικότητα είναι πως κάθε επένδυση ενέχει κινδύνους και ενδέχεται να επιφέρει απώλειες από το αρχικό κεφάλαιο. Όμως τα προγράμματα Unit Linked προσφέρουν πλεονεκτήματα που υπερέχουν συγκριτικά των άλλων επενδυτικών προγραμμάτων.

 • Τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν μια μακροπρόθεσμη πολυετή δέσμευση, κατά την οποία καταβάλλεται ασφάλιστρο προς εκπλήρωση του οικονομικού στόχου του επενδυτή. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι μειώνει τον κίνδυνο (χωρίς να τον εξαλείφει) που απορρέει από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, κάτι που δεν είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια λίγων μόνο ετών. 

  Για παράδειγμα, εάν απομονώσουμε τις 3 μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, όπως την κρίση του 1987 (επονομαζόμενη και Black Monday), την κρίση του 2002 (επονομαζόμενη και Dot-com Bubble) και την κρίση του 2007 (επονομαζόμενη και Housing Bubble), παρατηρούμε ότι υπήρξε μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών η οποία φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα (δείκτης S&P500).

   

  Όμως αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε τον ίδιο χρηματιστηριακό δείκτη στο πλαίσιο δεκαετιών, βλέπουμε ότι η αγορά πάντα ανέκαμπτε. Μια βραχυπρόθεσμη επένδυση λίγων ετών θα έφερνε σημαντικές απώλειες, αλλά η μακροπρόθεσμη παραμονή στην αγορά φέρνει οφέλη από τη γενικότερη ανοδική τάση (αύξηση 763% του δείκτη S&P500 τα τελευταία 40 έτη).

 • Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Unit Linked δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου, όπως συνήθως χρειάζεται στα παραδοσιακά επενδυτικά προγράμματα. Ένα πρόγραμμα Unit Linked δίνει τη δυνατότητα της συστηματικής επένδυσης μέσω τακτικών πληρωμών, που είναι σχεδιασμένες να ταιριάζουν στον οικονομικό προγραμματισμό του πελάτη. Έτσι η επένδυση γίνεται με έξυπνο και συστηματικό τρόπο, αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερες επενδυτικές μονάδες μακροπρόθεσμα και προστατεύοντας την επένδυσή από τις διακυμάνσεις της αγοράς.
 • Σε αντίθεση με τις απλές μεμονωμένες επενδύσεις που μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή, ένα πρόγραμμα Unit Linked συνδέεται με ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα όχημα που επιτρέπει την επένδυση των χρημάτων με βάση μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική. 
  Τη διαχείριση της επένδυσης αναλαμβάνει μια εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) η οποία προσφέρει τόσο τη διασπορά των χρημάτων του πελάτη σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όσο και την καθημερινή επαγγελματική διαχείρισή της.
  Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής θα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επένδυσης σε περιόδους ανόδου των αγορών και να ελαχιστοποιεί την ζημιά σε πτωτικές περιόδους των αγορών, ώστε μακροπρόθεσμα να προκύπτει η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. 
   
 • Ένα βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα είναι η ευελιξία. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές που διαθέτει ο πελάτης καθώς το επενδυτικό καλάθι τους περιλαμβάνει προϊόντα όπως εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα και μετοχές. Προσφέρουν όμως ευελιξία και στις πληρωμές, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής του κόστους των ασφαλίστρων σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Επιπρόσθετα, προσφέρεται η δυνατότητα για έκτακτες καταβολές. 

 • Τα προγράμματα Unit Linked δεν είναι μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά συνδυάζουν και ασφάλιση ζωής και προστασία από τα απρόοπτα. Σε περίπτωση απώλειας ζωής η οικογένεια του ασφαλισμένου θα είναι προστατευμένη, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που θα ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα.

*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ. 

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο

Γιατί Eurolife FFH

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Αξιόπιστοι και καινοτόμοι

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, καθώς αποτελεί τον Νο 2 διαχειριστή αποθεματικών στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη

Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος της Eurolife FFH κατέχει ηγετική σχέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με σύνολο ενεργητικού €3,3 δις και συνολικά κέρδη προ φόρων €134,7 εκατ. για το 2019.

Απλοποιούμε τις καταστάσεις

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών σου συμβολαίων 24/7 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EurolifeConnect.