Ψηφιακά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις εξ αποστάσεως από τη Eurolife FFH

Η Eurolife FFH, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δικτύου συνεργατών της, έχει δεσμευθεί να επενδύει συστηματικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευσή τους. Λόγω της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των εκπαιδευτικών της διαδικασιών, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ψηφιακό περιβάλλον.

eurolife product

Η Eurolife FFH, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δικτύου συνεργατών της, έχει δεσμευθεί να επενδύει συστηματικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευσή τους. Λόγω της νέας πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των εκπαιδευτικών της διαδικασιών, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ψηφιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας https://training.eurolife.gr, η Eurolife FFH έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο μοντέλο remote training, δίνοντας στους συνεργάτες της τη δυνατότητα να επωφελούνται online από τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες, απευθείας από το χώρο τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Η πλατφόρμα της εταιρείας παρέχει δύο εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης:

Μέχρι στιγμής, με τη μέθοδο Live Learning έχουν πραγματοποιηθεί 40 online εκπαιδευτικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από 800 συνεργατών της εταιρείας. Αντίστοιχα, με τη μέθοδο E-Learning είναι ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα επαναπιστοποίησης με θέμα «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018». Ήδη πάνω από 400 συνεργάτες της εταιρείας έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο αριθμός των συνεργατών της Eurolife FFH που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά της προγράμματα αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς το περιεχόμενό τους αναβαθμίζεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέα θεματολογία.

Για την εταιρεία, αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της, προσφέροντάς τους υπηρεσίες που εξελίσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Eurolife FFH έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση και κατάρτιση σε εύρος θεμάτων που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο σήμερα. Η εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό τους, ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντάς τους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους πελάτες τους.