Νέο πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών από τη Eurolife FFH

Ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για να απαντά στις προτεραιότητες και τις ανάγκες πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, δημιούργησε η Eurolife FFH. Το πρόγραμμα Eurolife Ασφάλιση Αλλοδαπών περιλαμβάνει ένα διευρυμένο πακέτο καλύψεων για νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, απώλεια ζωής και μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα.

eurolife product

Ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για να απαντά στις προτεραιότητες και τις ανάγκες πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, δημιούργησε η Eurolife FFH. Το πρόγραμμα Eurolife Ασφάλιση Αλλοδαπών περιλαμβάνει ένα διευρυμένο πακέτο καλύψεων για νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, απώλεια ζωής και μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής, σύμφωνα με το ν. 4251/2014, με σκοπό να τους παρέχει την ασφάλεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν το μέλλον τους.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλισμένος έχει δυνατότητα επιλογής να νοσηλευτεί είτε σε ιδιωτική κλινική (με 80% κάλυψη εξόδων) είτε σε δημόσιο νοσοκομείο (με 100% κάλυψη εξόδων), ανά περιστατικό, για το σύνολο των αναγνωρισμένων δαπανών. Η κάλυψη μπορεί να φτάσει έως 10.000€ ανά έτος, για νοσοκομειακές παροχές εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος στην Ελλάδα, όπως ιατρικές αμοιβές, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων και φαρμάκων, υγειονομικό υλικό, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις και αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.

Το πρόγραμμα, επίσης, παρέχει κάλυψη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα έως 1.500€ ετησίως εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος στην Ελλάδα, με την εταιρία να καλύπτει το 80% εκείνων που αποδεικνύονται με πρωτότυπα δικαιολογητικά. Στα ιατροφαρμακευτικά έξοδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν αμοιβές γιατρών, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, χρήση ασθενοφόρου, φυσιοθεραπείες και συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Στις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας προς εργασία λόγω ατυχήματος εντός Ελλάδας, προβλέπεται κάλυψη 15.000€, εφόσον η ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη, ενώ παρέχεται και κάλυψη 1.000€ σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα ή ασθένεια εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό. 

Το πρόγραμμα Eurolife Ασφάλιση Αλλοδαπών είναι διαθέσιμο από όλα τα δίκτυα πώλησης της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Eurolife FFH ή να επικοινωνήσετε με συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.