Υπηρεσία Tηλεδιάσκεψης από τη Eurolife FFH

Η Eurolife FFH δημιούργησε τη νέα δωρεάν υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Covid-19, σε συνεργασία με την Affidea, το μεγαλύτερο πάροχο στον κλάδο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην εταιρεία ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους τους.

eurolife product

Η Eurolife FFH δημιούργησε τη νέα δωρεάν υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Covid-19, σε συνεργασία με την Affidea, το μεγαλύτερο πάροχο στον κλάδο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην εταιρεία ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους τους.

 Σκοπός της συγκεκριμένης δυνατότητας είναι να προσφέρει χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες στα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, για την ασφαλέστερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση ζητημάτων που ενδέχεται να απασχολούν κάθε εργαζόμενο, καθώς και προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας για την εύρυθμη και ομαλή επιστροφή τους στο γραφείο. Την υπηρεσία διαχειρίζεται ομάδα ειδικών επιστημόνων και διοικητικού προσωπικού της Affidea, οι οποίοι αναλαμβάνουν να δώσουν σχετικές απαντήσεις, κατευθύνσεις και συμβουλές.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μεταξύ του εκάστοτε εκπροσώπου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ενός εξειδικευμένου ιατρού (πνευμονολόγου ή/και παθολόγου) και ενός εκπροσώπου της Affidea, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της και σε αυτή τη φάση σταδιακής επανεκκίνησης της χώρας. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά και με συνέπεια σε υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων σήμερα. Με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι σε ό,τι είναι σημαντικό για τους ίδιους, στόχος της είναι να τους ενδυναμώνει για να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.