Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Συνεργαζόμαστε με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ως Πάγιος Χορηγός του καλλιτεχνικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, μεταφέροντας την αξία της
τέχνης σε κάθε άνθρωπο.