Εξειδικευμένη Ενημέρωση ανά Εταιρεία και Επεξεργασία

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανατρέχετε για να κατεβάσετε έντυπα που ενδεχομένως να χρειαστείτε, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Tα έντυπα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο αυτοκινήτου με την Εταιρεία

194.38 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε συμβόλαιο των λοιπών κλάδων γενικών ασφαλίσεων με την Εταιρεία

188.97 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως τρίτου (π.χ ζημιωθείς, κληρονόμος)

137.29 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων

139.73 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Συμβαλλόμενος, Ασφαλισμένος Δικαιούχος σε ατομικό συμβόλαιο με την Εταιρεία

189.15 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο υγείας με την Εταιρεία

186.93 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως Ασφαλισμένος, Εξαρτώμενο μέλος σε ομαδικό συμβόλαιο συνταξιοδοτικό με την Εταιρεία

184.62 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

172.56 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο ηχογραφημένης συνομιλίας

95.25 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

128.8 KB

Ενημερωτικό Έντυπο για το test Covid-19

Έντυπο για την εξέταση Covid19

987.77 KB

Ενημέρωση Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τις Ηλεκτρονικές μας Υπηρεσίες

97.22 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως επισκέπτης στις εγκαταστάσεις μας

167.49 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ως φυσικό πρόσωπο συνεργάτη με τις Εταιρείες

160.53 KB

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με τους επίσημους λογαριασμούς των Εταιρειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

145.65 KB