Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις - Ασφάλιση Μεταφορών

Προστατέψτε το ενεργητικό, τα οικονομικά αποτελέσματα και το προσωπικό της επιχείρησής σας
και διασφαλίστε τη στρατηγική της ανάπτυξη.

Ασφάλιση Μεταφορών

Νιώστε ασφαλείς για τα προϊόντα σας με μεμονωμένα ή ετήσια συμβόλαια ασφάλειας μεταφορών. Προστατέψτε τα συμφέροντα και την περιουσία σας και προσδώστε κύρος στις εμπορικές συναλλαγές σας με πελάτες και προμηθευτές, καθώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της δραστηριότητάς σας, ακόμα και σε περιπτώσεις ζημιών με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Ασφάλιση ανά μεταφορά ή ετήσια

Τα εμπορεύματά σας ασφαλίζονται έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά και τη μεταφόρτωσή τους. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε:

Επιλογή ασφαλιστικών καλύψεων

Ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας, επιλέγετε τις καλύψεις που θέλετε για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εμπορεύματός σας. Η κάλυψη ισχύει για τη μεταφορά του εμπορεύματος με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.Τα προγράμματά μας βασίζονται στις διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες του Ινστιτούτου Άγγλων Ασφαλιστών (ICC).

 • Με τη Ρήτρα Α έχετε ασφάλιση κατά παντός κινδύνου.
 • Επιλέγοντας τη Ρήτρα C, έχετε ασφάλιση που καλύπτει ζημιές από:
  • Πυρκαγιά ή έκρηξη
  • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου
  • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου.
  • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή του μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο εκτός από το νερό.
  • Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής.
  • Σκόπιμη ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στην προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπόλοιπου φορτίου.
 • Επιπλέον, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα ασφάλισης έναντι των κινδύνων απεργίας και πολέμου.

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Λειτουργούμε με απλότητα, διαφάνεια και σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Με ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.