Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Ανάπτυξης με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια κυρία Βασιλική Τόγια

Ο Όμιλος Eurolife ERB, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις των καιρών, κατατάσσει τις νέες τεχνολογίες ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες του, και συστήνει τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Ανάπτυξης με επικεφαλής την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια κυρία Βασιλική Τόγια. Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση των σύγχρονων τεχνολογιών και η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας που παρέχει στους πελάτες και συνεργάτες του.

Η κυρία Τόγια διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, έχοντας ηγηθεί με επιτυχία στρατηγικών μετασχηματισμών και μεγάλων έργων, και διαθέτοντας βαθιά γνώση στη συνεχή βελτίωση των κρίσιμων εταιρικών λειτουργιών.

Η κυρία Τόγια έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το American College of Greece και είναι κάτοχος Master of Science in Economics & Finance και Master of Philosophy in Industrial & Business Studies από το University of Warwick.