+11,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο εξάμηνο του 2016 για τον Όμιλο της Eurolife ERB

eurolife product

Δυναμικά ξεκίνησε το α’ εξάμηνο του 2016 για τον Ασφαλιστικό Όμιλο Eurolife ERB με υψηλές αποδόσεις σε σημαντικούς οικονομικούς δείκτες, ισχυροποιώντας τη θέση του Ομίλου στον κλάδο και ενισχύοντας την οικονομική του ευρωστία. Περαιτέρω δε ώθηση αναμένεται να δώσει στον Όμιλο η μετοχική σύνδεσή του με το Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο Fairfax, η οποία ισχύει από το Δεκέμβριο του 2015, έχει λάβει ήδη την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Ελλάδας, ενώ σύντομα αναμένεται και η έγκριση των αντίστοιχων αρμόδιων εποπτικών αρχών της Ρουμανίας, ώστε να ολοκληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurolife ERB, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων άγγιξε τα 211,18 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Σε επίπεδο Ομίλου, η Eurolife ERB κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2016 κέρδη προ φόρων 36,37 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB [Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α] σημείωσε το α’ εξάμηνο του 2016 αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 12,5% στις Ασφαλίσεις Ζωής και μείωση 5,7% στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,59 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών,  Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν σημαντικά τη διείσδυση στην ασφαλιστική αγορά της Ρουμανίας αυξάνοντας την παραγωγή των ασφαλίστρων κατά 123,4% το α’ εξάμηνο του 2016, φτάνοντας στα 6,42 εκ. ευρώ.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Ομίλου: «Και το 2016, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB συνεχίζει την ήδη επιτυχημένη του πορεία, διαθέτοντας πλέον ως ισχυρό επενδυτικό εταίρο, τον Όμιλο Fairfax. Ο Όμιλος Fairfax αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή με μεγάλη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς κατέχει σημαντικά μερίδια σε πάνω από 20 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες σε Αμερική, Μέση Ανατολή, Ασία και Ευρώπη, γεγονός που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την καινοτομία του  Ομίλου. Ταυτόχρονα, χάρη στη θεμελιώδη φιλοσοφία της διοίκησης της Fairfax, που εστιάζει στην παροχή ελευθερίας και αυτονομίας σχεδιασμού και λειτουργίας στις διοικήσεις των εταιριών όπου επενδύει, ο Όμιλος Eurolife ERB αποκτά ένα διεθνή χαρακτήρα, διατηρώντας την ισχυρή ελληνική του προσωπικότητα και ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς».