"Πιο απλά από ποτέ" δεσμεύεται η Eurolife, προχωρώντας σε απλούστερη διατύπωση των όρων των συμβολαίων της

eurolife product

Η Eurolife ERB, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς Ομίλους στην ελληνική αγορά, προχώρησε πρόσφατα σε απλούστερη διατύπωση των όρων των συμβολαίων της, ξεκινώντας από τα συμβόλαια ασφάλισης Κατοικίας και Αυτοκινήτου, ενώ η πρωτοβουλία αυτή θα εφαρμοστεί και σε άλλες ασφαλιστικές κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο, σε μια περίοδο, όπου οι πολίτες βιώνουν συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, η Eurolife ERB στέκεται δίπλα στους ασφαλιζόμενους, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια στις σχέσεις της με τους πελάτες της.

Πρόκειται για μια ενέργεια που εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία της Eurolife ERB να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίνονται από αξιοπιστία, διαφάνεια και ειλικρίνεια. Στόχος της νέας διατύπωση των όρων είναι να εξηγούν με απλά λόγια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, καθώς και τα προνόμια που μπορούν να απολαμβάνουν μέσω της συνεργασίας τους με την Eurolife ERB, αποφεύγοντας σύνθετους όρους με «μικρά γράμματα» που δύσκολα μπορούν να γίνουν κατανοητοί. Άλλωστε, αποστολή της εταιρείας είναι να λειτουργεί υπεύθυνα, ώστε να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους της.

Οι νέοι οδηγοί ασφάλισης που αποτυπώνουν τους απλοποιημένους όρους είναι εύχρηστοι και λειτουργικοί, περιλαμβάνοντας ενότητες στις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, στους οδηγούς υπάρχει αναφορά στα στοιχεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που πρέπει να έχει εύκολα στη διάθεσή του ο ασφαλισμένος για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή του. Επίσης, περιλαμβάνουν σύντομη επισκόπηση των εγγράφων που είναι απαραίτητα ανά περίπτωση, τα βασικά στοιχεία των ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση. Τέλος, προτείνεται ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κανείς ανά περίπτωση, ενώ περιλαμβάνεται και ένα αυτοτελές ειδικό κεφάλαιο ασφάλισης νομικής προστασίας.

Η Eurolife ERB σχεδιάζει και διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, ενώ σε περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην πώληση ασφαλιστικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία που διακρίνει το σύνολο των συμβολαίων της Eurolife ERB.