Η Εκπαίδευση «όλων των συνεργαζόμενων δικτύων πωλήσεων» αποτέλεσε στρατηγική προτεραιότητα για την Eurolife ERB Ασφαλιστική και για το 2014

Εμείς στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουμε στην Εκπαίδευση γι’ αυτό και επενδύουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις ευέλικτες και εναλλακτικές, προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής.

Το τρίπτυχο «Αφουγκραζόμαστε, Ανταποκρινόμαστε, Αναπτυσσόμαστε» αποτελεί το λογότυπο, αλλά και τον οδηγό μας στην υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικής μας πρωτοβουλίας. Μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά πάντα με σεβασμό στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, η Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Εκπαίδευσης σχεδιάζει και προετοιμάζει σε εξαμηνιαία βάση εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στα αιτήματα των συνεργατών αλλά και των ανθρώπων της εταιρείας που υποστηρίζουν τα δίκτυα συνεργατών καθώς και των τεχνικών διευθύνσεων της εταιρείας.  

Σκοπός του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρείας, πάνω σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε μεθόδους πωλήσεων, αλλά και σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Εξυπηρετώντας έμπρακτα τον παραπάνω σκοπό μέσα στο 2014 υλοποιήθηκαν για τους συνεργάτες της εταιρείας εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες όπως συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

«Advanced Program in Management for Insurance Executives» διάρκειας 32 ωρών.

Υλοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη χρόνια σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισηγητές  καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου και περιελάμβανε τα εξής θεματικά πεδία:

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος «Advanced Program in Management for Insurance Executives», το οποίο έχει από τη φύση του περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, υλοποιήθηκε επιπλέον νέος κύκλος πέντε «επιμορφωτικών  ημερίδων» διάρκειας 20 ωρών. Δυο από τις ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε συνεργάτες που δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής να συμμετέχουν ενεργά στο εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα.

Οι ημερίδες αυτές περιλάμβαναν τις παρακάτω θεματολογίες:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων» εκπαιδευτικές δράσεις συνολικής διάρκειας 92 ωρών
πραγματοποιήθηκαν και με άλλους καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς και Εκπαιδευτές με ενδεικτική θεματολογία:

«Εξειδικευμένες Ημερίδες» διάρκειας 10 ωρών»
για την ανάπτυξη ευρύτερων επαγγελματικών γνώσεων στον Ασφαλιστικό Χώρο:

«Προϊοντικές Εκπαιδεύσεις»

Πραγματοποιήθηκαν 116 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Ξάνθη, Τρίπολη, Πάτρα, Πρέβεζα, συνολικής διάρκειας 531 ωρών με έμφαση στα προγράμματα Υγείας και Συνταξιοδοτικά από τον κλάδο Ζωής και πακέτα ασφαλίσεων Πυρός, Γενικής Αστικής ευθύνης και Αυτοκινήτου από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων.
 
«Θεσμικό πλαίσιο»

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Ξάνθη, Τρίπολη, Πάτρα, Πρέβεζα συνολικής διάρκειας 28 ωρών με έμφαση στις αλλαγές με αφορμή τις «Πράξεις εκτελεστικής επιτροπής της ΤτΕ 30 και 31».  
 
«Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης επιπέδου Α της Τράπεζας της Ελλάδoς»

με σεμινάρια συνολικής διάρκειας εκπαιδεύσεων 430 ώρες, τα οποία παρακολούθησαν 555 συμμετέχοντες. Το ποσοστό επιτυχίας των συμμετεχόντων της Eurolife ERB στις εξετάσεις, ανήλθε στο πολύ υψηλό 93,7%.

Παράλληλα, με στόχο την στρατηγική επιλογή της εταιρείας για επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τα Δίκτυα Πωλήσεων , η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετείχε και στην εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. 

Η μεγάλη προσέλευση στις ημερίδες (περισσότερες από 3.600 συμμετοχές)  το 2014 αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό έργο της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, αφού συνολικά πραγματοποιήθηκαν  περισσότερες από 240 εκπαιδευτικές συναντήσεις για όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων της εταιρείας με πάνω από 1.140 ώρες εκπαίδευσης !