Βελτιώνουμε τα Προγράμματα Υγείας προς όφελος των πελατών μας.

Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, η Eurolife ERB Ασφαλιστική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης υγείας και φροντίζει να αναμορφώνει προς όφελός των πελατών της τα προγράμματα που προσφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχώρησε σε θέσπιση πρόσθετων παροχών και καλύψεων στα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας της, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των πελατών της, ενώ παράλληλα προχώρησε σε διευρύνσεις καλύψεων, προκειμένου να υποστηρίξει τα εξαρτώμενα μέλη που εντάσσονται στα «οικογενειακά συμβόλαια».

Ειδικότερα, εφαρμόζονται σημαντικές βελτιώσεις στους όρους των ετησίως ανανεούμενων Νοσοκομειακών προγραμμάτων που προσφέρει η Eurolife ERB Ασφαλιστική, ενώ προσαρμόστηκε, με σημαντικές μειώσεις, η τιμολογιακή πολιτική σε επιμέρους προγράμματα.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστή στην υπόσχεσή της να προσφέρει "δύναμη σταθερότητας" και αίσθημα ασφάλειας που ενθαρρύνουν κάθε επόμενο  βήμα των πελατών της, θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τις καλύπτει ολοκληρωμένα και σε άριστη σχέση ποιότητας- τιμής. Στις σημερινές συνθήκες που ζει η χώρα μας, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτές οι προσπάθειες θα ενταθούν και θα συνεχιστούν και στο μέλλον.