Η Εκπαίδευση στρατηγική προτεραιότητα για την Eurolife ERB

Βασική προτεραιότητα του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής  είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρίας, σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε μεθόδους πωλήσεων, αλλά και σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Εξυπηρετώντας τον παραπάνω σκοπό μέσα στο 2012 υλοποιήθηκαν για τους συνεργάτες της εταιρίας εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες όπως συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

 Advanced program in Management for Insurance Executives, διάρκειας 40 ωρών που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία καθηγητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και περιελάμβανε τα εξής θεματικά πεδία:

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες με θέματα όπως :

Η συνολική διάρκεια ήταν 36 ώρες και οι ημερίδες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρία «Φλώρου και Συνεργάτες».

Συνολικά οι εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 2012 και αφορούσαν όλα τα δίκτυα μας άγγιξαν τις 1.453 ώρες εκπαίδευσης και αφορούσαν 2.241 συμμετοχές.

Παράλληλα, με στόχο την στρατηγική επιλογή της εταιρίας για επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τόσο προς τους πελάτες όσο και προς τους συνεργάτες, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμμετέχει στην εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας.  Συγκεκριμένα για το 2012 συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι "Με αφετηρία τη δύναμή μας και επίκεντρο τον πελάτη μας" με συμμετοχή όλου του διοικητικού προσωπικού των Εταιριών μας καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει το Eurolife Experience Center.