Σημαντικές αποδόσεις επενδύσεων για τους πελάτες πέτυχε η Eurolife ERB Ασφαλιστική και το 2012

Σημαντικό ποσοστό απόδοσης επενδύσεων για τα προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου πέτυχε για το 2012 η Eurolife ERB Ασφαλιστική στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επιτυγχάνει προς όφελος των πελατών της την μέγιστη δυνατή απόδοση κάθε χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα αξιόλογο κεφάλαιο για το μέλλον τους.

Συγκεκριμένα, η επιτευχθείσα απόδοση από τις επενδύσεις των αποθεμάτων των προγραμμάτων της Eurolife ERB Aσφαλιστικής τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων ανήλθε στο 5,54%.

Οι επενδυτικές επιλογές της εταιρίας γίνονται με γνώμονα την επίτευξη αποδόσεων επιπλέον των εγγυημένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες της αγοράς σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Παράλληλα, ακολουθείται διαχρονικά συντηρητική πολιτική επενδύσεων που διασφαλίζει σημαντικές επιδόσεις ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα των κεφαλαιαγορών και προστατεύει αποτελεσματικά τα κεφάλαια των πελατών της.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σημείωσε: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ, που όλα γύρω μας αλλάζουν ραγδαία, είναι ακόμα πιο σημαντικό οι ασφαλισμένοι μιας εταιρίας να αισθάνονται πως έχουν κάνει την σωστή επιλογή, να αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι στη Eurolife ERB».