«Δημιουργήστε το κεφάλαιο για να γίνει αυτό που ονειρεύεται κι εμείς συμβάλλουμε με επιπλέον 10% για τα 3 πρώτα έτη»

eurolife product
 Με αυτή την προτροπή και σε συνεργασία με την Eurobank EFG, θέλοντας να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την αποταμίευση για το παιδί, η EFG Eurolife Ασφαλιστική διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις στο Golden Hall και στο The Mall.

Στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου Eurobank ενημερώνουν τους γονείς για το πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Value Σπουδές, ενώ την ίδια στιγμή τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν και να βγάλουν φωτογραφίες στα πρωτότυπα stands.

Στην EFG Eurolife Ασφαλιστική πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό εμείς οι γονείς να φροντίσουμε για τη δημιουργία ενός συμπληρωματικού κεφαλαίου που θα είναι στη διάθεση των παιδιών μας στο μέλλον για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Γι’ αυτό και αγοράζοντας σε προκαθορισμένη περίοδο το πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Value Σπουδές, προσφέρουμε κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας του προγράμματος, επιπλέον των παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του συμβολαίου το οποίο ισοδυναμεί με το 10% του ετήσιου ασφαλίστρου.

Ας πάρουμε το μέλλον των παιδιών μας στα χέρια μας!