Χτίζοντας μαζί την Ασφαλιστική Εταιρεία του αύριο

eurolife product

Στην EFG Eurolife Ασφαλιστική πιστεύουμε ότι μια εταιρία επιτυγχάνει υγιή ανάπτυξη όταν αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν γύρω της και ανταποκρίνεται με συνέπεια σε όσα ζητούν οι συνεργάτες και οι πελάτες της.

Για το σκοπό αυτό, η EFG Eurolife Ασφαλιστική οργάνωσε, για 2η συνεχή χρονιά, Ομάδες Εργασίας στις οποίες επιλεγμένοι Συνεργάτες και Στελέχη της εταιρίας, διερεύνησαν νέες ιδέες και προτάσεις σε μια σειρά από βασικούς τομείς.

Συγκεκριμένα, στις συνολικά 7 Ομάδες Εργασίας που συστάθηκαν συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν σε Προϊόντα Ζωής δίνοντας έμφαση στην υγεία και την αποταμίευση, Προϊόντα Γενικών Ασφαλειών και κυρίως θέματα που αφορούν στην ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας και επιχείρησης, καθώς και θέματα που άπτονται της τεχνολογίας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων συστημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Θεσμοθετώντας τις Ομάδες Εργασίας η EFG Eurolife Ασφαλιστική αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μία φορά την επιθυμία της να «διαβάζει» τα μηνύματα των καιρών και να μελετάει τις προτάσεις των συνεργατών και πελατών της με κύριο μέλημά της τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει σε όσους την εμπιστεύονται.