Αναβάθμιση του νέου διαδικτυακού χώρου πρόσβασης των συνεργατών της EFG Eurolife Ασφαλιστικής

eurolife product

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική πρόσφατα σχεδίασε και υλοποίησε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την επικοινωνία με τους συνεργάτες της. Ένα σημείο συνάντησης και συνεργασίας που ονόμασε MySpot.

To «My Spot» αποσκοπεί στην πολύ καλύτερη διαχείριση των εφαρμογών τιμολόγησης αλλά και την πληρέστερη πληροφόρηση των συνεργατών της ενώ παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο διαδικτυακό περιβάλλον που διέθετε η εταιρία.

Μέσω του MySpot –ή εναλλακτικά «του νέου περιβάλλοντος»- δίνεται πλέον η δυνατότητα στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία  για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

Ο μοντέρνος και φιλικός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης πλοήγησης, παρουσίασης των  παραγωγικών και ποιοτικών στοιχείων που τους ενδιαφέρουν, με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης αλλά και «εξαγωγής» τους.

Υπάρχει πλέον ιδιαίτερη ευκολία σε ότι αφορά τις διάφορες επιλογές τιμολόγησης και παράλληλα μια πλήρης και εύχρηστη βιβλιοθήκη με τους όρους συμβολαίων, αιτήσεις, Rate Books και Οδηγούς Ασφάλισης, Eγχειρίδιο νέου συνεργάτη, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, εγκυκλίους της Εταιρίας κλπ.

Η επένδυση στο«My Spot» αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσης της εταιρίας για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα.