Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική ημερίδα σε επιλεγμένους συνεργάτες μας

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική πραγματοποίησε στις 06/10/2010 στο ξενοδοχείο Metropolitan εκπαιδευτική ημερίδα για επιλεγμένους συνεργάτες της.

Η ημερίδα περιελάμβανε ενημέρωση των συνεργατών για τις πρόσφατες κινήσεις της Εταιρείας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών της, με έμφαση στα προϊόντα των Γενικών Ασφαλίσεων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε έξι μόλις μήνες, υλοποιήθηκαν έξι σημαντικές κινήσεις στο κομμάτι της κατοικίας και της επιχείρησης.

Στην κατοικία:

Στην επιχείρηση:

Και τέλος, το νέο πακέτο Προσωπικού ατυχήματος, με πολύ χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος.

Επακολούθησε εκπαίδευση στα πακέτα κατοικίας, επιχείρησης και προσωπικού ατυχήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά.

Στην ημερίδα συμμετείχαν 75 συνεργάτες.

Λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού ενδιαφέροντος των συνεργατών της για τα νέα προϊόντα Γενικών Ασφαλίσεων, αλλά και τις σημαντικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα, η  Εταιρεία προγραμματίζει άμεσα μια δεύτερη ημερίδα.

Επόμενο