Ένταξη Ομίλου Ιατρικού στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία των Προγραμμάτων της EFG Eurolife Ασφαλιστική

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της η EFG Eurolife Ασφαλιστική προχώρησε σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού εντάσσοντας τα Νοσοκομεία, Ιατρικό Αθηνών, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Περιστερίου και Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία που εξυπηρετούν τα Προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Premium.

Η συγκεκριμένη συμφωνία που αφορά τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους νέους πελάτες, αποτελεί μέρος των ενεργειών που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η EFG Eurolife Ασφαλιστική ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα Νοσοκομειακά της Προγράμματα προσφέροντας σε όσους τα έχουν επιλέξει, την σιγουριά και την άνεση που χρειάζονται όταν χρειαστεί να νοσηλευτούν.