Νέα Προνόμια για τους πελάτες με πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Premium της EFG Eurolife Ασφαλιστικής παρέχει η Ευρωκλινική

Στα πλαίσια της προσπάθειας της EFG Eurolife Ασφαλιστική για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, μέσω των συνεργαζόμενων Φορέων, εξασφάλισε σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής (Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων) για το σύνολο των ασφαλισμένων με Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Premium, τα παρακάτω σημαντικά προνόμια:

Παροχές στην Ευρωκλινική Αθηνών

Παροχές στην Ευρωκλινική  Παίδων