Ενισχυμένα οφέλη και για τους ασφαλισμένους αυτοκινήτου της EFG Eurolife Ασφαλιστικής από τη συνεργασία της με τον Όμιλο Ευρωκλινικής

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, η EFG Eurolife Ασφαλιστική σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής (Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων), εξασφάλισε πολύ σημαντικά προνόμια για το σύνολο των ασφαλισμένων της με Πρόγραμμα Ασφάλισης Αυτοκινήτου.

Τα προνόμια, τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου, παρέχονται τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους πελάτες της εταιρίας με συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου. Η χρήση των προνομίων γίνεται με την επίδειξη της κάρτας που θα λάβουν μαζί με το επόμενο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου (νέο ή ανανέωση) και αφορούν τόσο στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους, όσο και στα μέλη των οικογενειών τους (α΄ βαθμού συγγένειας).

Ενδεικτικά τα προνόμια περιλαμβάνουν:

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μία φορά, την επιθυμία της να «διαβάζει» τα μηνύματα των καιρών, να μελετά και να υλοποιεί τις προτάσεις των συνεργατών, με κύριο μέλημά της την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.