Ανοδικά τα αποτελέσματα της EFG Eurolife Ασφαλιστικής για το 2010

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς με συνεχή ανοδική πορεία στον ασφαλιστικό χώρο, τα τελευταία 10 χρόνια. Αποτελείται από δύο ασφαλιστικές εταιρίες, την EFG Eurolife AΕΑΖ και την EFG Eurolife ΑΕΓΑ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010, παρουσιάζουν συνολικά μια ιδιαίτερα καλή πορεία για την EFG Eurolife Ασφαλιστική. Αναλυτικότερα,

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurolife Ασφαλιστικής, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε:

«Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και τους κραδασμούς που δέχεται η ασφαλιστική αγορά, η EFG Eurolife Ασφαλιστική παραμένει προσηλωμένη στο να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους της. Παράλληλα συνεχίζει να εμπλουτίζει τις υποδομές της και το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας πέραν του bancassurance και σε δίκτυα που προσθέτουν αξία στις σχέσεις της με τον πελάτη, έτσι ώστε να ενισχύσει την ηγετική της θέση στις αγορές που δραστηριοποιείται.»