Υπηρεσία e-Statement από την EFG Eurolife Ασφαλιστική

eurolife product

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, σχεδιάσαμε την  Υπηρεσία e-Statements. Η νέα υπηρεσία e-Statements δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας  να ενημερώνονται συστηματικά και να οργανώνουν αποτελεσματικά τα ασφαλιστικά έγγραφα των προγραμμάτων που έχουν στην EFG Eurolife Ασφαλιστική. Η υπηρεσία σταδιακά θα αναβαθμίζεται, ενσωματώνοντας νέες χρήσιμες εφαρμογές.

Διαθέσιμα έγγραφα

Από τη νέα υπηρεσία e-Statements, οι πελάτες μας καταρχήν θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή στα έγγραφα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιο Ασφαλιστηρίων Ζωής που διατηρούν στην EFG Eurolife Ασφαλιστική και τα οποία παράγουν μέρισμα ή μερίδιο.

Προσεχώς

Περισσότερα έγγραφα και ενημερώσεις, καθώς η υπηρεσία θα αναβαθμίζεται συνεχώς.

Πλεονεκτήματα

Η υπηρεσία e-Statements προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Φροντίδα για το περιβάλλον

Η υπηρεσία e-Statements είναι μια σύγχρονη λύση φιλική προς το περιβάλλον. Επιτυγχάνει εξοικονόμηση χαρτιού, χωρίς να είναι εις βάρος της καλής οργάνωσης και υπεύθυνης διαχείρισης των εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο www.eurolife.gr/el/e-statements