Ημερήσιο Δελτίο Τιμών EFG EUROLIFE A.E.A.Z.

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση της ενημέρωσης που παρέχει στους συνεργάτες της, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία μέσω του site της www.eurolife.gr.

Συνεργάτες και πελάτες μπορούν καθημερινά να έχουν πρόσβαση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών για τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια τα οποία υποστηρίζουν ορισμένα από τα unit linked προϊόντα της EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ.

To Δελτίο Τιμών θα ενημερώνεται καθημερινά, ώστε να υπάρχει επίκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων συνεργατών και πελατών.

Η πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση προσφέρει και τη δυνατότητα αντιγραφής και αποθήκευσης των στοιχείων. Η ενημέρωση θα αφορά και σε ιστορικά στοιχεία περιόδου έως και 12 μηνών και σταδιακά θα αυξάνεται το εύρος της περιόδου.

Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε τη νέα μας εφαρμογή!

Επόμενο