Σημαντικές αποδόσεις επενδύσεων για τους πελάτες μας και το 2010

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική έχοντας στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης κάθε χρόνο για τους πελάτες της, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα αξιόλογο κεφάλαιο για το μέλλον τους, πέτυχε και για το 2010 ένα σημαντικό ποσοστό απόδοσης επενδύσεων για τα προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η επιτευχθείσα απόδοση από τις επενδύσεις των αποθεμάτων των προγραμμάτων της EFG Eurolife Aσφαλιστικής τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων ανήλθε στο 5,04%.

Οι επενδυτικές επιλογές της εταιρίας γίνονται με γνώμονα την επίτευξη αποδόσεων επιπλέον των εγγυημένων αξιοποιώντας ευκαιρίες της αγοράς σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, ενώ παράλληλα τηρείται διαχρονικά συντηρητική πολιτική επενδύσεων διασφαλίζοντας σημαντικές επιδόσεις ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα των κεφαλαιαγορών προστατεύοντας ουσιαστικά τα κεφάλαια των πελατών της.