Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Eurolife ERB δεν εξαιρούν την πανδημία

Με πρόσφατη ανακοίνωση στα δίκτυα συνεργατών και στους πελάτες της, η Eurolife ERB υπενθύμισε ότι στα ασφαλιστήρια υγείας της (ατομικά και ομαδικά) που διαθέτουν κάλυψη δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης (νοσηλεία εντός νοσοκομείου) δεν υφίσταται εξαίρεση κάλυψης νοσηλειών σε περίοδο πανδημίας ή λόγω του COVID-19 και ως εκ τούτου περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων.

eurolife product

Περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων


Με πρόσφατη ανακοίνωση στα δίκτυα συνεργατών και στους πελάτες της, η Eurolife ERB υπενθύμισε ότι στα ασφαλιστήρια υγείας της (ατομικά και ομαδικά) που διαθέτουν κάλυψη δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης (νοσηλεία εντός νοσοκομείου) δεν υφίσταται εξαίρεση κάλυψης νοσηλειών σε περίοδο πανδημίας ή λόγω του COVID-19 και ως εκ τούτου περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία ενημέρωσε ότι η διενέργεια του τεστ ανίχνευσης του ιού αντιμετωπίζεται ως αναγνωρισμένο έξοδο νοσηλείας και ως τέτοιο καλύπτεται μόνο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο επιβεβλημένης νοσηλείας με βάση τις υποδείξεις που έχει ανακοινώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία προτρέπει τους ασφαλισμένους της να ακολουθούν κατά γράμμα τις επίσημες οδηγίες και υποδείξεις του ΕΟΔΥ για τον χαρακτηρισμό ενός κρούσματος ως υπόπτου και την αντιμετώπισή του με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για τη Eurolife ERB αξία έχει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων, προσφέροντάς τους την καλύτερη εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής συγκυρίας. Οι πελάτες και οι συνεργάτες της μπορούν να επικοινωνούν για τις συναλλαγές τους μέσω:


Ήδη από την πρώτη στιγμή, η Eurolife ERB, με αίσθημα ευθύνης και πλήρη συναίσθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που δρουν προληπτικά, οργανωμένα και αποτελεσματικά. Επιδίωξή της είναι να συμμετάσχει στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των εργαζόμενων, των πελατών και των συνεργατών της.