Διοικητική Ομάδα

Η Διοίκησή μας διαμορφώνει τη χάραξη της στρατηγικής μας και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και
συμπεριφερόμαστε, τόσο απέναντι στους πελάτες μας, όσο και απέναντι στην κοινωνία.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Δελένδας

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης

Αμαλία Μόφορη

Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ζωής & Γενικών Ασφαλίσεων

Βασίλης Νικηφοράκης

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού & MIS

Γιάννης Βασιλάτος

Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης - Chief Operations & Technology Officer

Πάνος Γεωργόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

Τατιάνα Δικαστοπούλου

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Marketing & Ανάπτυξης Εργασιών

Πάρης Νίκου

Chief of Staff