Δράσεις Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Είμαστε Στρατηγικός Συνεργάτης Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και μαζί ταξιδεύουμε τον ελληνικό πολιτισμό σε περισσότερους ανθρώπους, ενήλικες και παιδιά.

Συμπράττουμε με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και υποστηρίζουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων που υλοποιεί. Πιστεύουμε στη δύναμη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αγκαλιάζουμε πρωτοβουλίες και ιδέες που φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή με την ταυτότητα της χώρας μας.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ως ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας, αφηγείται μια πολύ σπουδαία ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Η συνεργασία μας με το Μουσείο ενισχύει τη σχέση μας και βάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο την προώθηση της κουλτούρας και του πολιτισμού μας.

Στόχος μας είναι να ταξιδέψουμε τον πολιτισμό σε περισσότερους ανθρώπους, ενήλικες και παιδιά, εμπνέοντάς τους να νιώσουν τη δύναμη της ιστορίας μας. Υποστηρίζουμε τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις τους Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, όπως τις Μουσειοσκευές που ταξιδεύουν σε διάφορα σημεία της χώρας, τον ετήσιο Παιδικό Διαγωνισμό, τα Summer Camps και μια σειρά δράσεων για κάθε ηλικία.