05/11/2019

Προγράμματα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή

Νιώστε προστατευμένοι από απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συμβούν στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους
της πολυκατοικίας σας, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν υλική ζημιά ή σωματική βλάβη σε τρίτους
και για τα οποία υπεύθυνος, σύμφωνα με τον νόμο, θεωρείστε εσείς ως διαχειριστής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ