Με το πρόγραμμα ΕurolifeSYN+ της Eurolife FFH, αποκτάτε έκπτωση για κάθε νέο συμβόλαιο, ενώ ταυτόχρονα καλύπτετε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες!

Οι εκπτώσεις του προγράμματος ΕurolifeSYN+ ενεργοποιούνται με την επιλογή περισσότερων του ενός ασφαλιστικών συμβολαίων σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης.

Το ΕurolifeSYN+ απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να φροντίζετε για τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανθρώπους, επιλέγοντας διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα για την πιο ολοκληρωμένη κάλυψή σας. 

 Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο, εφαρμόζεται έκπτωση 15% (εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή αυτοκινήτου, για τα οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκπτωση 5%).

Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

 

* Στο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων ΕurolifeSYN+ συμμετέχουν ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

 

Μας ρωτούν για το ΕurolifeSYN+

  • Θα επωφεληθείτε από το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης στην ανανέωση των ασφαλιστικών προϊόντων σας, σύμφωνα πάντα με τη χρονολογική σειρά που αγοράσατε το κάθε προϊόν. Το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογιστεί αυτόματα στην ανανέωση των προϊόντων που κατέχετε ήδη, σύμφωνα πάντα με τη χρονολογική σειρά που αγοράσατε το κάθε προϊόν.
  • Το ΕurolifeSYN+ υπολογίζει τις εκπτώσεις που δικαούστε ανάλογα με τον αριθμό των συμβολαίων που έχετε στην κατοχή σας. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε δύο ή περισσότερα συμβόλαια της ίδιας κατηγορίας (για παράδειγμα ένα συμβόλαιο ασφάλισης σπιτιού και ένα συμβόλαιο ασφάλισης περιεχομένου σπιτιού), τότε δικαιούστε κανονικά την έκπτωση.
  • Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις του προγράμματος ΕurolifeSYN+ αρκεί (α) τα εκάστοτε προϊόντα να συμμετέχουν σε αυτό και (β) η αγορά των συμβολαίων να έχει γίνει από το ίδιο πρόσωπο.
  • Όχι, δεν έχει σημασία από πού αγοράζετε τα ασφαλιστικά προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αγοράσετε διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικά δίκτυα πωλήσεων, με μόνη προϋπόθεση το εκάστοτε προϊόν που σας ενδιαφέρει να διατίθεται από το εκάστοτε δίκτυο της επιλογής σας.
  • Εφόσον έχετε ήδη 1 προϊόν της Eurolife FFH που συμμετέχει στο πρόγραμμα, δικαιούστε κανονικά έκπτωση 5% στο 2ο προϊόν. Το 1ο προϊόν δεν λαμβάνει έκπτωση. Στην αγορά κάθε νέου συμβολαίου θα υπολογίζονται τα συμβόλαια που ήδη έχετε στην κατοχή σας, ώστε να λαμβάνετε την αντίστοιχη έκπτωση που δικαιούστε.
  • Έχοντας αγοράσει τρία προϊόντα, το 1ο δεν θα έχει έκπτωση, το 2ο θα έχει 5% έκπτωση και το 3ο θα έχει 10% έκπτωση. Αν ακυρώσετε το 1ο, τότε οι εκπτώσεις των εν ισχύ συμβολαίων σας θα αναπροσαρμοστούν. Αυτό σημαίνει ότι το 2ο προϊόν δεν θα έχει έκπτωση, ενώ το 3ο θα πάρει έκπτωση 5%.