Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Εξασφαλίζουμε την ηρεμία σας, για να μπορείτε να απολαύσετε κάθε στιγμή σας

Σπίτι είναι εκεί που υπάρχει ασφάλεια

Προστατέψτε ολοκληρωμένα το χώρο που ζείτε για να μπορείτε να αφεθείτε στη θαλπωρή του

Αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων

Αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων

Αντικαθιστούμε τα κατεστραμμένα αντικείμενα με νέα ή καλύπτουμε το κόστος επισκευής τους, σε περίπτωση ζημιάς.
Υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24/7

Υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24/7

Άμεση επέμβαση με εξειδικευμένους επαγγελματίες για περιορισμό της ζημιάς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Δίκτυο Συνεργείων

Δίκτυο Συνεργείων

Μέσα από το δίκτυο συνεργείων που συνεργαζόμαστε, αναλαμβάνουμε την επισκευή ζημιών ή άλλες εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας

Τι καλύπτουμε

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτουμε:

 • Υλικές ζημιές
  Καλύπτουμε υλικές ζημιές που προκαλούνται από γεγονότα όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες, πτώση δέντρων, βραχυκύκλωμα, κ.α., καθώς και ζημιές από θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού, καθώς και ζημιές σε τζάμια, καθρέπτες, γυάλινες επιφάνειες, είδη υγιεινής, κ.α.

 • Έξοδα και αμοιβές που προκύπτουν από ζημιές
  Καλύπτουμε τα έξοδα άντλησης υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας, αποκομιδής συντριμμάτων, δημοσίων αρχών, αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών, το ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή η απώλεια ενοικίων αν το κτίριο είναι μισθωμένο.

 • Κλοπή & σχετικές ζημιές
  Καλύπτουμε το περιεχόμενο της κατοικίας σας από κλοπή ή ληστεία, καθώς και ζημιές που συνέβησαν κατά τη διάρρηξη.

 • Εξωτερικούς χώρους
  Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την ασφάλιση σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, σε υπαίθριες εγκαταστάσεις του και αντικείμενα στο ύπαιθρο.

 • Αστική ευθύνη
  Καλύπτουμε την οικογενειακή αστική σας ευθύνη, καθώς και την ευθύνη σας από πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή νερών στην κατοικία σας.

 • Νομική προστασία
  Καλύπτουμε τις αμοιβές δικηγόρου και τις δικαστικές δαπάνες για την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια, για περιπτώσεις που σχετίζονται με την κατοικία σας, όπως αυτές προσδιορίζονται στους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

Τι δεν καλύπτουμε

Υπάρχουν περιστατικά και συνθήκες που δεν μπορούν να καλυφθούν όπως:

 • Προϋπάρχουσα ζημιά & παλαιότητα
  Δεν καλύπτουμε προγενέστερες ζημιές, παλαιότητα, ή οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων.

 • Ζημιές από φθορά σωληνώσεων
  Δεν καλύπτουμε τις ζημιές που προκαλούνται από διαρροή νερού από σωληνώσεις, θραύση σωληνώσεων κ.α., εφόσον οφείλονται σε σταδιακή επιδείνωση, φθορά ή παλαιότητα των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων και δεξαμενών νερού,  οι οποίες είναι ηλικίας άνω των τριάντα πέντε ετών.

 • Κλοπή χωρίς ίχνη παραβίασης
  Δεν καλύπτουμε την κλοπή του περιεχομένου της κατοικίας σας, αν χρησιμοποιήθηκε κλειδί που είχε χαθεί ή κλαπεί, αν χρησιμοποιήθηκε αντικλείδι ή αν έγινε χρήση κλειδιού τύπου PSP (πασπαρτού).

 • Ζημιές σε κτίριο εκτός αντισεισμικού κανονισμού
  Δεν μπορούμε να καλύψουμε ζημιές από σεισμό, εφόσον η μελέτη και ανέγερση του κτιρίου δεν έχει γίνει σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε το έτος κατασκευής του.

 • Αστική ευθύνη
  Δεν καλύπτουμε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον/στη σύζυγο ή και σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και Β' βαθμού συγγένειας.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προαιρετικές επιπλέον καλύψεις

 • Πακέτο Νερά και καιρικά φαινόμενα
  • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
  • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
  • Απώλεια νερού
  Λοιπές καλύψεις Ι (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επιλεγεί οι προαιρετικές καλύψεις του Πακέτου Νερά και Καιρικά φαινόμενα)
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Οικογενειακή αστική ευθύνη
  • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη
  Λοιπές καλύψεις ΙI (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επιλεγεί οι προαιρετικές καλύψεις του Πακέτου Νερά και Καιρικά φαινόμενα & του Πακέτου Λοιπές καλύψεις Ι)
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
  • Καθίζηση Κατολίσθηση  
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη  
  • Αστική Ευθύνη από διαρροή νερών
 • Πακέτο Πρόσθετες Καλύψεις Περιεχομένου
  • Προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημίες μεταφοράς
  • Αλλοίωση τροφίμων
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
  • Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών
  • Προσωπικό ατύχημα
  Πακέτο Αστική Ευθύνη
  • Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
  • Αστική ευθύνη από διαρροή νερών
  Πακέτο Υπηρεσίες
  • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης
  • Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας
  • Νομική προστασία
  Μεμονωμένες Λοιπές Καλύψεις
  • Επέκταση κάλυψης σε αντικείμενα στο ύπαιθρο ή εντός βοηθητικών κτισμάτων, όπως έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής
  • Επέκταση κάλυψης σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, όπως βοηθητικά κτίσματα, μαντρότοιχους, πισίνες
  • Καθίζηση και κατολίσθηση εδάφους
  • Σεισμός
 • Πακέτο Πρόσθετες Καλύψεις Περιεχομένου
  • Προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς
  • Αλλοίωση τροφίμων
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
  • Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών
  • Προσωπικό ατύχημα
  Πακέτο Αστική Ευθύνη
  • Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
  • Αστική ευθύνη από διαρροή νερών
  Πακέτο Υπηρεσίες
  • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης
  • Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας
  • Νομική προστασία
  Μεμονωμένες Λοιπές Καλύψεις
  • Επέκταση κάλυψης σε αντικείμενα στο ύπαιθρο ή εντός βοηθητικών κτισμάτων, όπως έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής
  • Καθίζηση και κατολίσθηση εδάφους
  • Σεισμός
 • Πακέτο Α
  • Πλημμύρα , θύελλα , καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
  • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
  • Πτώση δέντρων, κλαδιών ή στύλων
  • Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς
  • Έξοδα άντλησης υδάτων
  Πακέτο Β

  Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και παρέχεται στους Νομούς- Δήμους: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής. Περιλαμβάνει:

  • βλάβες υδραυλικών εγκαταστάσεων 
  • βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
  • βλάβες στο κύριο σύστημα θέρμανσης ή/και στο σύστημα παροχής φυσικού αερίου
  • βλάβη κλειδαριών
  • θραύση υαλοπινάκων (τζαμιών)
  • υπηρεσίες φύλαξης
  • καθαρισμός της οικίας
  • προσωρινή αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης, DVD player ή/και φορητού υπολογιστή
  • μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων
 • Πακέτο Νερά και καιρικά φαινόμενα
  • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός
  • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
  • Απώλεια νερού
  Πακέτο Λοιπές καλύψεις I (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επιλεγεί οι προαιρετικές καλύψεις του Πακέτου Νερά και Καιρικά φαινόμενα)
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Οικογενειακή αστική ευθύνη
  • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη
  Λοιπές καλύψεις ΙI (απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επιλεγεί οι προαιρετικές καλύψεις του Πακέτου Νερά και Καιρικά φαινόμενα & του Πακέτου Λοιπές καλύψεις Ι)
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
  • Καθίζηση Κατολίσθηση  
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη  
  • Αστική Ευθύνη από διαρροή νερών
 • Πακέτο Υπηρεσίες
  • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης
  • Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας
  • Νομική προστάσία
  Πακέτο Αστική Ευθύνη
  • Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
  • Αστική ευθύνη από διαρροή νερών
  Μεμονωμένες λοιπές καλύψεις
  • Καθίζηση και κατολίσθηση εδάφους
  • Σεισμός
  • Επέκταση κάλυψης σε υπαίθριες εγκαταστάσεις όπως βοηθητικά κτίσματα, μαντρότοιχοι, πισίνες

Ασφάλιση περιεχομένου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

man-playing-with-daughter-in-living-room-picture-eurolife_katoikia_sweet_home_content_mobile

Sweet Home Content

Σήμερα μπορείτε να διαμορφώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας όπως εσείς θέλετε. 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιβραβεύουμε την εμπιστοσύνη σας

Προστατέψτε την περιουσία σας και επωφεληθείτε διπλά

Ασφαλίστε σπίτι και αυτοκίνητο με έκπτωση 5%+5%
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η γνώση είναι δύναμη

Ενημερώσου για το πώς μπορείς να προστατεύσεις ό,τι έχει αξία για σένα, κάθε στιγμή της ζωής σου.
Ζωή σαν Περιπέτεια - Επεισόδιο 5: Πώς οργανώνεις ένα μεγάλο ταξίδι με αυτοκινούμενο όχημα;
Κατοικία Όχημα

Ζωή σαν Περιπέτεια - Επεισόδιο 5: Πώς οργανώνεις ένα μεγάλο ταξίδι με αυτοκινούμενο όχημα;

Στο 5ο επεισόδιο της μίνι σειράς «Ζωή σαν Περιπέτεια» της Eurolife FFH, η ελληνική οικογένεια του @theworldoffroad μας αποκαλύπτει μερικά μυστικά για το πώς οργανώνει τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο. 

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που χρειάζεστε.

Πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή

Χρησιμοποίηστε τις κάρτες της Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης €πιστροφή για να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα σας και κέρδιστε το 2% με 3% της αξίας τους σε ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ