Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
132.55 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
342.44 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
267.6 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
85.82 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

31 Δεκεμβρίου 2016
227.53 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

31 Δεκεμβρίου 2015
302.12 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

31 Δεκεμβρίου 2014
105.51 KB

Οικονομικά Μεγέθη 2018

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
* Ποσά  αφορούν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών,  καθώς και πληρωμές  εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς, ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα.